کد: 10281

پرسش

نظریه ی نسبیت را كدام دانشمند ارائه داد؟
با تشكر فراوان

پاسخ

انیشتین

مشاور : ۰ رستمي | پرسش : شنبه 24/3/1382 | پاسخ : شنبه 24/3/1382 | دبیرستان | | 0 سال | فيزيك | تعداد مشاهده: 15 بار

تگ ها :

UserName