• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 10280

پرسش

با سلام
هرگاه جسمی بر سطح شیبداری با زاویه 30 حركت كند به طوری كه سرعت اولیه 30 و سرعت بعد از 3 ثانیه 6 شود استكاك چقدر است

پاسخ

برای حل این مساله اندازه جرم جسم هم لازم است .
شما ابتدا با استفاده از سرعت اولیه و ثانویه و زمان شتاب حركت جسم را بدست آورید
سپس رابطه بین نیروها و شتاب را بنویسید
(ma=نیروی اصطكاك-نیروی جلوبرنده(mgsinA)
كه در آن A زاویه است و نیروی اصطكاك نیز از حاصلضرب نیروی عمود برسطح (mgcosA) در ضریب اصطكاك به دست می آید بانوشتن این رابطه و ساده كردن mاز طرفین می توانید ضریب اصطكاك را بدست آورید .وبرای محاسبه نیروی اصطكاك به اندازه جرم نیاز دارید

مشاور : ۰ رستمي | پرسش : شنبه 24/3/1382 | پاسخ : شنبه 24/3/1382 | پیش دانشگاهی | | 0 سال | فيزيك | تعداد مشاهده: 73 بار

تگ ها :

UserName