کد: 10124

پرسش

مشكل ترین سوال ریاضی
ثابت كنید 2ضربدر 2میشود 4

پاسخ

دوست عزیز این سوال با استفاده از تعریف ضرب پاسخ داده می شون و نیازی به اثبات ندارد!

مشاور : خانم بافنده | پرسش : جمعه 23/3/1382 | پاسخ : جمعه 23/3/1382 | دبستان | | 0 سال | رياضي | تعداد مشاهده: 15 بار

تگ ها :

UserName