کد: 10123

پرسش

ثابت كنید كه سینوس 1درجه برابر كسینوس89درجه است

پاسخ

به قسمت مشاهده سئوالات دیگران در بخش مشاوره مراجعه كنید و با توجه به كد سئوال خود جواب را بصورت تصویری مشاهده نمایید.

مشاور : ۰ بهبودي | پرسش : جمعه 23/3/1382 | پاسخ : جمعه 23/3/1382 | دبیرستان | | 0 سال | رياضي | تعداد مشاهده: 15 بار

تگ ها :

UserName