• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 10050

پرسش

چرا ژاپن ژاپن شد ولی ایران ایران نشد؟

پاسخ

گرچه سوال شما در مطالعات تطبیقی سوال بسیار خوبی است اما بهتر است سوال را به طور واضح بیان نمایید.به عنوان مثال در سوالتان باید مشخص باشد منظور از این جمله كه ژاپن ژاپن شد چیست ؟ پیشرفت اقتصادی آن در نظرتان است پیشرفت آموزشی اش مد نظر است یا آن كه وضعیت جغرافیایی آن مورد سوال است!
در مورد ایران هم به همین تر تیب باید مشخص شود كه چه می خواهید .پس از آن كه اصل سوال مشخص شد می توان به مقایسه و تحلیل پرداخت . منتظر پاسخ شما هستم.

مشاور : | پرسش : پنج شنبه 22/3/1382 | پاسخ : پنج شنبه 22/3/1382 | راهنمایی | | 0 سال | ادبيات | تعداد مشاهده: 85 بار

تگ ها :

UserName