کد: 10039

پرسش

حركت های فعال و غیر فعال را مشخص كنید:
سیكلرز_پیچش_پراكنده شدن بذر_باز شدن میوه_
حركت سلول نر به سوی سلول ماده
ممنون و متشكرم
امیر

پاسخ

سیكلوز=فعال پراكنده شدن بذر=غیرفعال باز شدن میوه=غیر فعال حركت سلول نر=فعال

مشاور : خانم كريمي | پرسش : پنج شنبه 22/3/1382 | پاسخ : پنج شنبه 22/3/1382 | دبیرستان | | 0 سال | زيست شناسي | تعداد مشاهده: 16 بار

تگ ها :

UserName