عضویت در خبرنامه
برای مشاهده معانی و تفاسیر هر آیه بر روی متن آیه کلیک نمایید.
سوره : هود  آیه شماره : 57
ریشه کلمه : بلغ
فعل : بَلغ
معنی : رسيدن، نزديک شدن، رساندن «بُلوغ» و «بلاغ» رسيدن و نزديک شدن به مقصد و انتها (مکاني، زماني، رتبي و معنوي)، کفايت «بلاغة» رسايي و گويايي «ابلاغ» و «تبليغ» رساندن
توضیح :