عضویت در خبرنامه
برای مشاهده معانی و تفاسیر هر آیه بر روی متن آیه کلیک نمایید.
سوره : النحل  آیه شماره : 76
ریشه کلمه : بكم
فعل : بُكم
معنی : لال، گنگ
توضیح : به لال مادر زاد «ابکم» گويند و به مطلق لال، چه مادرزادي باشد و چه بعداً لال شده باشد، «أخرس» مي گويند.