• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
برای مشاهده معانی و تفاسیر هر آیه بر روی متن آیه کلیک نمایید.
سوره : الاعراف  آیه شماره : 71
ریشه کلمه : غضب
فعل :
معنی :
توضیح :
سوره : الاعراف  آیه شماره : 152
ریشه کلمه : غضب
فعل :
معنی :
توضیح :
سوره : النحل  آیه شماره : 106
ریشه کلمه : غضب
فعل :
معنی :
توضیح :
سوره : طه  آیه شماره : 86
ریشه کلمه : غضب
فعل :
معنی :
توضیح :
سوره : الشورى  آیه شماره : 16
ریشه کلمه : غضب
فعل :
معنی :
توضیح :