• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
برای مشاهده معانی و تفاسیر هر آیه بر روی متن آیه کلیک نمایید.
سوره : المؤمنون  آیه شماره : 41
ریشه کلمه : غثأ
فعل :
معنی :
توضیح :
سوره : الاعلى  آیه شماره : 5
ریشه کلمه : غثأ
فعل :
معنی :
توضیح :