• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
برای مشاهده معانی و تفاسیر هر آیه بر روی متن آیه کلیک نمایید.
سوره : الانعام  آیه شماره : 131
ریشه کلمه : غفل
فعل :
معنی :
توضیح :
سوره : يونس  آیه شماره : 7
ریشه کلمه : غفل
فعل :
معنی :
توضیح :
سوره : يوسف  آیه شماره : 13
ریشه کلمه : غفل
فعل :
معنی :
توضیح :
سوره : الروم  آیه شماره : 7
ریشه کلمه : غفل
فعل :
معنی :
توضیح :
سوره : يس  آیه شماره : 6
ریشه کلمه : غفل
فعل :
معنی :
توضیح :
سوره : الاحقاف  آیه شماره : 5
ریشه کلمه : غفل
فعل :
معنی :
توضیح :