عضویت در خبرنامه
برای مشاهده معانی و تفاسیر هر آیه بر روی متن آیه کلیک نمایید.
سوره : الصافات  آیه شماره : 140
ریشه کلمه : ابق
فعل : اِباق
معنی : فرار، رفتن در حال قهر و خشم
توضیح : همچنين رفتن بدون ترس و زحمت و نيز رفتن پس از مخفى شدن و رفتن همراه ناراحتى و انزجار معني شده است. «عبد آبق» يعني بنده اي که با قهر از مولايش جدا شده و رفته است.