• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
برای مشاهده معانی و تفاسیر هر آیه بر روی متن آیه کلیک نمایید.
سوره : الشعراء  آیه شماره : 155
ریشه کلمه : شرب
فعل : شرب
معنی : «شُرب» نوشيدن، آشاميدن «اشراب» نوشاندن، آميختن، عجين کردن «شِرب» قسمت و حصّه آب، سهم نوشيدني «شراب» نوشيدنى، نوشابه «مشرب» نوشيدنيها
توضیح : «شُرب» نوشيدن هر مايعي است آب باشد يا غير آن. «مشرب» به صورت مصدر ميمى، اسم زمان و مكان مي آيد. «اُشربوا» نوشاندن، آميختن، عجين کردن بقره، 93