• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
برای مشاهده معانی و تفاسیر هر آیه بر روی متن آیه کلیک نمایید.
سوره : البقرة  آیه شماره : 20
ریشه کلمه : بصر
فعل : بَصَر
معنی : چشم، ديدن حسّي و معنوي، روشن شدن، دريافتن، علم، آگاهي، بينش، روشن دلي «استبصار» آگاه بودن، در جستجوي بصيرت «بصيرت» بينايي دل، عقل ، زيرکي، حجّت، دليل. «تبصير» نشان دادن و شناساندن چيزي. «تبصرة» بينايي دادن، واضح و آشکار نمودن «أبصر به، أبصر بهم» براي تعجّب، چقدر بيناست. «ابصار» بينايي ها، معارف «بصير» روشن، آشکار
توضیح : «بصر» هم به چشم و هم به حسّ بينائى گفته مى‏شود. ماده «بصر» از اين باب لازم و متعدى هر دو آمده است.
سوره : محمد  آیه شماره : 23
ریشه کلمه : بصر
فعل : بَصَر
معنی : چشم، ديدن حسّي و معنوي، روشن شدن، دريافتن، علم، آگاهي، بينش، روشن دلي «استبصار» آگاه بودن، در جستجوي بصيرت «بصيرت» بينايي دل، عقل ، زيرکي، حجّت، دليل. «تبصير» نشان دادن و شناساندن چيزي. «تبصرة» بينايي دادن، واضح و آشکار نمودن «أبصر به، أبصر بهم» براي تعجّب، چقدر بيناست. «ابصار» بينايي ها، معارف «بصير» روشن، آشکار
توضیح : «بصر» هم به چشم و هم به حسّ بينائى گفته مى‏شود. ماده «بصر» از اين باب لازم و متعدى هر دو آمده است.