عضویت در خبرنامه
برای مشاهده معانی و تفاسیر هر آیه بر روی متن آیه کلیک نمایید.
سوره : الفيل  آیه شماره : 3
ریشه کلمه : ابابيل
فعل : ابابيل
معنی : دسته‏، گروه
توضیح : مفرد آن «اَبول» يا «اَبيل» است و بعضي گفته‏اند: اسم جمع است و مفرد ندارد . در تفسير برهان از امام باقر «عليه السلام» نقل است كه هر پرنده سه سنگ در چنگال و منقار خود داشتند. سنگها را بر روى لشگريان ريختند و آنها را هلاك كردند . بعضي معتقدند كه سنگريزه‏ها با ميكرب حصبه و آبله آلوده بوده است و بر اثر ريختن آنها، اين دو مرض در ميان لشگريان بروز كرده و خداوند با اين طريق آنها را تارو مار و هلاک نموده است. در بعضى روايات آمده است كه سنگريزه‏ها بر سر هر كه مى‏خورد از طرف ديگرش بيرون مى‏شد.