عضویت در خبرنامه
برای مشاهده معانی و تفاسیر هر آیه بر روی متن آیه کلیک نمایید.
سوره : الواقعة  آیه شماره : 18
ریشه کلمه : برق
فعل : برق
معنی : نور، آدرخش، نورى كه از ابر مى‏جهد، خيره شدن چشم، «ابريق»، بطري «استبرق»، حرير و ابريشم ضخيم
توضیح : به بطرى به واسطه روشنى و صفا، «ابريق» گفته مي شود.انسان،21]