عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 271 -  اسلام در خدمت مستضعفان
صفحه : 271
است . مهم براي [ما] خرابه است ؛ مهم اين است كه اين خرابه اي كه براي ما گذاشته اند باهمت والاي شما، با همت عظيم ملت بزرگ ايران ، اين خرابه از سر آباد شود.
ضرورت بيداري و هوشياري ملت
بيدار باشيد! هوشيار باشيد! مفسده جوها در كمينند، اجانب در كمينند. آنهانخوابيده اند، شما [هم ] نبايد بخوابيد؛ شما بايد هوشيار باشيد. آنها مشغول نقشه هستند ازطريقهاي مختلف ، با فرمهاي مختلف . آنها مي خواهند حالا كه رژيم منحط سلطنتي ازبين رفت ، با فرمهاي ديگر به ميدان بيايند و باز همان منافع را تجديد كنند و باز همان چپاولگريها را بكنند و باز همان اختناق را از سر بگيرند.
ملت عزيز بيدار باشيد! ما به هر چه دست مي گذاريم خراب است . فرهنگ ما خراب است ، بايد تجديد بشود. فرهنگ فرهنگ استعماري است ، بايد زيرورو بشود. معلمان استعماري بايد بروند. آنهايي كه تاكنون در خدمت استعمار و رژيم سلطنتي بودند بايدبروند [و] به جاي آنها پاكدامنها بيايند، دانشمندان پاكدامن بيايند. ما بسيار بسيارآشفتگيها داريم . ما بايد همه با هم به اين آشفتگيها خاتمه دهيم ، به اين خيانتها خاتمه دهيم . با هوشياري و بيداري نهضت خود را از دست ندهيد. اگر خداي نخواسته اين نهضت رو به سردي برود، آمادگي برگشت همان مصايب را داشته باشيد. اگر بخواهيدايران را نجات بدهيد، اسلام را نجات بدهيد، قرآن كريم را نجات بدهيد، بايد اين نهضت را نگه داريد. در مواقع مقتضي تظاهر كنيد، اجتماعات كنيد. ديگر امروزتظاهرات تظاهرات غيرآرام نيست . بايد اين نهضت محفوظ بماند، بايد اين ملت زنده بماند.
اسلام در خدمت مستضعفان
گذشت آن زماني كه يك پاسبان بر ما حكومت مي كرد؛ گذشت آن زماني كه يك استاندار بر ما حكومت مي كرد؛ گذشت آن زماني كه يك ستاره دار(1) بر ما حكومت