عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 9 -  تفاهم با دوستان ، مخاصمه با دشمنان
صفحه : 9
است ، تا كاخهاي سفيد هم كشيده شده است ، در امريكاي لاتين هم رفته است ، افريقا هم رفته است ، مصر هم رفته است ، ملزم كرده آنها را به اينكه اظهار اسلام بكنند. ما مي دانيم كه آنها به اسلام اعتقاد ندارند، بلكه مخالف اند، لكن اين جلوه اي كه از ايران منعكس شد به خارج ، آنها هم كه به اسلام اعتقاد ندارند حالا مي گويند اسلام بايد باشد، حدوداسلامي بايد باشد. اين ، بركت اين جلوه اي است كه از ايران شده است ، نه اينكه آنهامسلمان شده اند الان . "ادبه العصا"، حتي صدام هم مي گويد، نماز مي خواند، حالا نمازغلطي خواند. همه زاهد و عابد و مسلمان شده اند و اين ، يك مسئله است ، دست كم نبايداين را گرفت . اين يك مسئله اي است كه به ما نويد مي دهد كه ان شاءالله اين نور الهي توسعه پيدا مي كند، و نصرت خداي تبارك و تعالي دنبال اينكه - شما - ملت ايران مي خواهد نصرت خدا را بكند، دنبال اين نصرت خدا هست ، وعده كرده خدا، لكن مابايد فكر اين باشيم كه ما نصرت اسلام را بكنيم ، نصرت خدا را بكنيم . ما در فكر اين باشيم كه براي خدا كار بكنيم و نصرت دين خدا بكنيم . اگر ما اين كار را انجام داديم ،وعده خدا بلااشكال تحقق پيدا مي كند و نصرت او هم دنبال اين هست . خوب ! در اين جنجال عظيم دنيا بر ضد ما، تكليف ما چي است ؟ اينكه من هميشه عرض مي كنم كه همه آقايان در هر جا هستند، چه علماي بلاد - بلاد ايران - و چه ائمه جمعه و جماعات و چه مجلس محترم شوراي اسلامي و چه دولتمردان ، اينها همه دست به دست هم بدهند تااينكه اين بار را بتوانند به مقصد برسانند، براي اين است كه ، يك گله هايي از هم دارند،يك نقايصي مي بينند، البته تذكرش خوب است ، اماهاي و هوي خوب نيست ،انتقامجويي خوب نيست . بايد ما در فكر اسلام باشيم . اگر در فكر خودمان هم هستيم ، اگرفكر منافع خودمان هم هستيم ، بايد فكر اسلام باشيم كه اسلام منافع ما را تامين مي كند. اگرما اهل دين هستيم كه بايد اسلام را با چنگ و دندان حفظ بكنيم ، و اگر اهل دنيا هستيم ،دنياي ما هم به اسلام بستگي دارد.
تفاهم با دوستان ، مخاصمه با دشمنان
امروز اگر چنانچه خداي نخواسته يك خللي وارد بشود در اين جمهوري اسلامي ،