عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 65 -  شيعه علي "ع " تابع مرام و شيوه وي
صفحه : 65
و تمام اعمالي كه از او صادر مي شود، از اين عشق صادر مي شود، از اين عشق به خداصادر مي شود. ارزش اعمال روي اين عشق و محبتي است كه به حق تعالي هست ، روي اين فنا و توحيدي است كه در انسان هست ، و اين سبب شده است كه ضربه علي يوم الخندق افضل من عباده الثقلين . (2) فرضا كه اين ضربت را كس ديگر از دفاع اسلام زده بود اما از روي اين عشق نبود، كارش هم اسباب اين شده بود كه اسلام ترويج پيدا كند، لكن چون مبداء،مبداء عشقي نبود، "افضل من عباده ثقلين " نخواهد شد. انگيزه اعمال ، انگيزه روحانيت اوست نه صورت او. شمشير زدن ، يك دست پايين آوردن است و يك كافر را كشتن ،اين دست پايين آوردن و كافر را كشتن ، از خيلي اشخاص ممكن است صادر بشود، لكن گاهي اصلا اجر ندارد و اصلا فضيلت ندارد و گاهي فضيلت دارد تا برسد به آن جايي كه افضل من عباده الثقلين . اين روي آن عشق و توحيدي است كه در قلب او هست ، روي آن است كه دست ، دست او نيست ، چشم ، چشم او نيست ، يدالله است ، عين الله است . اينهارا ما با لقلقه لسان (3) مي گوييم و نمي توانيم تصورش را بكنيم ، البته تصديقش كرديم به اين كه اين طور است ، اما تصورش را نمي توانيم بكنيم كه چه جور است وضعيت .
شيعه علي "ع " تابع مرام و شيوه وي
آنهايي كه شيعه اين مرد بزرگ هستند البته نمي توانند مثل او باشند، خود ايشان هم فرمود شما قدرت اين را نداريد، حتي قدرت همين زهد ظاهريش را، چه برسد به معنوياتش ، لكن نبايد ما گمان كنيم كه ما شيعه اميرالمومنين - سلام الله عليه - هستيم . وخود او در دعاي كميل و ساير ادعيه هايش و در روشش آن طور خوف از خدا داشت ، وآن طور از عاقبت مي ترسيد كه منعكس شده است اين در دعاي كميل و در حالات او وما اصلا دنبال اين مسائل نباشيم و بگوييم ما شيعه هستيم . آن طور بسط عدالت ، اگر موفق
2- "يك ضربه شمشير علي "ع " در روز "جنگ " خندق ، از عبادت انس و جن والاتر و برتر است ". بحارالانوار، ج 39،ص 21، ح 1.
3- لقلقه "به فتح هر دو لام ": بانگ لك لك ، هر بانك و آوازي كه توام با حركت و اضطراب باشد، در فارسي "لقلقه زبان " مي گويند، يعني بيهوده گويي .