عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 484 -  اخلاص منشا نتيجه بخشي تمام امور
صفحه : 484
كه در خود زنها پيدا شده ، بر خلاف آن تحولي است كه در كشور ما بر ملت ما پيدا شده است . شما تماشاچي نباشيد كه بياييد ببينيد و برويد سراغ كارتان ، ديگر كار نداريم تا سال ديگر دوباره دعوت كنند بياييد اينجا. صد سال هم اگر اين طور بشود يك پول سياه ارزش ندارد. اينجا كه مي آييد، برويد هم به مردمتان ، هم به [ديگران ، بگوييد مسائل را]خيال نكنيد نمي شود، ما ديديم شد.
ايران خيال كرديد اول اين طوري بوده است ؟ نخير، اول اين جور نبود. چقدر اين ملت رنج كشيد، چقدر اين ملت جوان داد، چقدر اين ملت همه چيز خودش را فدا كرد وحالا هم دارد مي كند، اين براي اين است كه اين ملت بيدار شد، يك قدم برداشت براي خدا، خداي تبارك و تعالي عنايت كرد. برويد ملتتان را بيدار كنيد، هر كدام هر جا هستيدبگوييد مسائل را. خيال نكنيد كه اگر مسائل را بگوييد دولتتان چه مي كند، وقتي بكند بهتراست ، بيشتر احترام پيدا مي كنيد. تبعيدتان كند بالاتر مي شويد، حبستان كند بالاترمي شويد. اگر دنيا را مي خواهيد، اگر براي خدا هم هست كه كسي نبايد از اين چيزهابترسد. مردم را باخدا آشنا كنيد، با اسلام آشنا كنيد، با اخلاق اسلامي آشنا كنيد تا نتيجه بگيريد. ملت ما هم مادامي كه همين حال را دارد، همين حال راهيان كربلا را دارد، اين رو به رشد مي رود. اگر - خداي نخواسته - يك وقت يك لغزش پيدا بكند، اين حال از اوبرود، همان مسائل سابق است و همان "اعليحضرت "هاي سابق يا بدتر از آنها، يك رئيس جمهور بدتر از آنها مي آيد.
اخلاص منشاء نتيجه بخشي تمام امور
شما هم اگر بخواهيد انسان باشيد، ارزش انساني داشته باشيد، براي شكم نباشد براي شرف باشد كارهايتان ، براي انسانيت باشد، براي خدا باشد، اگر بخواهيد كه كارهايتان كه براي خدا باشد به نتيجه برسد، بايد دست از هواهاي نفساني برداريد. شيطان از انسان دست بردار نيست . قسم خورده است براي خدا، من در ذهنم اين است كه به خدا تشررفته است ، كه قسم خورده است كه نمي گذارم اينها چيزي بشوند؛ الا عبادك منهم