عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 483 -  رسالت ميهمانان خارجي در ميان واقعيات ايران
صفحه : 483
رسالت ميهمانان خارجي در ميان واقعيات ايران
آنچه مي خواهم به آقاياني كه از خارج آمده اند اينجا عرض كنم اين است كه نياييدببينيد و برويد ساكت بنشينيد تا آخر. بياييد ببينيد اينجا را؛ برويد وضع زندانهاي اينجا راببينيد، برويد وضع اسراي عراقي اينجا را ببينيد، برويد وضع توده هاي مردم را ببينيد،برويد وضع كشاورزهاي ما را در دهات دور افتاده ببينيد، زمان سابق چه جور بوده ، حالاچه جور هست ؟ در صورتي كه ما الان مبتلا هستيم به آن همه مخالفتها از همه دولتها،الامستثنايش كم است . مع ذلك ، در طول اين چند سال كه انقلاب پيروز شده و جنگ هم از طرف امريكا شروع شده است ، شما ببينيد كه اين ملت براي اينكه دولتش مردمي است ، از خود همين مردم است ؛ يكي بازاري بوده آمده نخست وزير شده است ، يكي -فرض كنيد - كشاورز بوده آمده چيز شده ، در دنيا كجا يك همچو مسائلي شما پيدامي كنيد؟ كجا پيدا مي كنيد طلبه اي بيايد رئيس جمهور(4) بشود، يك بازاري هم بيايدنخست وزير(5) بشود، يك كشاورز هم بيايد چه بشود؟ اين يك نمونه است . دنيا اين نمونه را ندارد. اين براي اين است كه مردم متحول شدند، اينها هم جز مردمند. شما نرويدساكت بنشينيد، مردم را برويد متحول كنيد برويد وضع اينها را، ايران را به آنها بگوييد، به اين رسانه هاي گروهي اعتراض كنيد. آنها مي خواهند اسلام را كنار بگذارند. آنها به ماكاري ندارند، به اسلام كار دارند و اين قدرت مال ما نيست . اگر ما بوديم ، يك روز هم نمي توانستيم ادامه بدهيم حياتمان را. اين قدرت اسلام است ، برويد به آنها بگوييد كه اين قدرت اسلام را شما نمي توانيد بشكنيد. اعتراض كنيد به اينهايي كه تبليغات سومي كنند كه ايران چه مي كند. شما حالا در بين مردم كه مي رويد، آيا بين مردم كه مي رويد در خيابانها مي ريزند مردم را مي كشند؟ آيا زنها در ايران ديگر كنار رفتند بكلي ،يا همدوش مردها در كارهاي سازنده داخل اند؟ شما مي خواهيد كه زنهاي اين جا هم بي بند و بار باشند؟ هر جور مي خواهند باشند؟ اين بر خلاف آن تحولي است
4- مراد، آقاي سيد علي خامنه اي است .
5- مراد، آقاي ميرحسين موسوي است .