عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 437 -  معرفت الهي ، مقصد اصلي انبيا
صفحه : 437
نيست غير قدرت حق تعالي . قدرت حق تعالي است كه جلوه اش ، جلوه ضعيفش درسرتاسر عالم طبيعت پيدا شده است . و شما هيچ وقت نترسيد. و مستقيم و پاي برجابايستيد و در مقابل همه قدرتها استقامت كنيد. و خداوند با شماست و شماها را ان شاءالله حفظ مي كند از شر اشرار و مملكت شما را نجات مي دهد، و مهم اين است كه از شماراضي باشد حق تعالي .
معرفت الهي ، مقصد اصلي انبيا
من بايد عرض كنم كه مقصد اصلي انبيا تا حالا كم حاصل شده است ، خيلي كم . اگرفردا آخوندهاي درباري نگويند كه فلاني گفت پيغمبر كاري ازش نيامده ! ، اگر پيغمبرمقصدش حاصل شده بود، اين آخوندهاي درباري حالا نبودند. اگر مقصد انبيا حاصل شده بود، اين دولت امريكا و نمي دانم ديگران نبودند حالا. اگر اينها مي گويند كه الان مقصد انبيا حاصل شده است ، و اين همه فساد در دنيا هست ، پس مقصد انبيا معلوم مي شود اين فسادها بوده كه حاصل شده مقصد انبيا حاصل نشده است . ما هم كه داريم مي گوييم مقصد انبيا، باز آن مقصدي كه آنها مي خواستند ما دستمان به آن نمي رسد، آن يك مسئله اي است فوق اينها. مقصد انبيا حكومت نبوده است ، حكومت براي مقصدديگر بوده ، نه مقصد بوده . تمام مقاصد برمي گردد به معرفت الله . هر چه در دنيا واقع بشود و انبيا هرچه دنبالش بودند دنبال اين بودند كه خداشناسي ، واقعا خداشناسي ، اگر اوحاصل بشود همه چيز دنبالش حاصل است . تمام فسادهايي كه در دنيا واقع بشود از اين است كه ايمان ندارند به خدا، فضلا از اينكه خداشناسي و معرفت باشد، ايمان ندارند. اگرايمان به خدا پيدا شد همه چيز دنبالش است ، تمام فضايل دنبالش است . انبيا هم دنبال اين بودند كه بتدريج آن طور كه مي شود اين بشر را سوق بدهند طرف معرفت الله . تمام چيزهاي ديگر هم مقدمه همين معنا هست . و تمام چيزهايي كه از آن مي سوختند انبيا،اين بود كه مي ديدند مردم دارند خودشان را مي كشند طرف جهنم . انبيا مظهر رحمت حق تعالي هستند، مي خواهند كه همه مردم خوب باشند، مي خواهند همه مردم