عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 429 -  نامه به آقاي حسن صانعي "موافقت با واگذاري بخشي از اراضي به بنياد 15 خرداد"
نامه
زمان : 2 آذر 1364 / 10 ربيع الاول 1406
مكان : تهران ، جماران
موضوع : موافقت با واگذاري بخشي از اراضي شهري مصادره شده جهت رفع نياز محرومين ، به "بنياد 15 خرداد"
مخاطب : صانعي ، حسن "سرپرست بنياد 15 خرداد"
صفحه : 429
[بسمه تعالي . محضر مقدس رهبر كبير انقلاب و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت آيت الله العظمي امام خميني - مدظله العالي
با تقديم سلام و تحيات معروض مي دارد، بنا به حكم حكومتي مورخ چهاردهم اسفند ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و هفت آن جناب مقرر گرديد كليه داراييها و اموال منقول و غير منقول دودمان منحوس پهلوي و وابستگان رژيم منفور سابق در جهت رفع نيازهاي طبقات محروم و مستمندجامعه و تامين مسكن و اشتغال براي مستضعفين به مصرف برسد. و از آنجا كه بنياد 15 خرداد نيز بنا به دستور آن حضرت موظف است مستضعفين جامعه و خانواده هاي محترم شهدا را زير پوشش خدماتي خود قرار دهد، بخشي از اينگونه اموال در اختيار اين بنياد قرار گرفته است . در خصوص اراضي شهري كه از وابستگان رژيم منفور سابق در اختيار اين نهاد قرار گرفته است سازمان زمين شهري خود را مالك آنها مي داند.
مستدعي است با عنايت به وظايف خطير بنياد 15 خرداد و محدوديت امكانات آن ، فرامين لازم رابه وزارتخانه هاي مربوطه صادر تا اين بنياد بتواند با استفاده از اراضي مذكور يا ثمن حاصل از فروش آنها گامهاي مثبت و موثري در جهت رفاه حال خانواده هاي محترم تحت پوشش برداشته و اين قشرشريف جامعه را از الطاف پدرانه خود بهره مند فرماييد. ادام الله ظلكم علي رئوس المسلمين .
حسن صانعي - سرپرست بنياد 15 خرداد]
صفحه : 430
بسمه تعالي
آنچه مربوط به خاندان پهلوي و عمال آنها است با حفظ موازين شرعيه به مقدارضرورت مجازيد.
2 آذر 64
روح الله الموسوي الخميني