عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 421 -  پيام به نمايندگان مجلس "خودداري از طرح مسائل مخالف با مصالح كشور"
پيام
زمان : 28 آبان 1364 / 6 ربيع الاول 1406
مكان : تهران ، جماران
موضوع : هشدار به نمايندگان مجلس براي خودداري از طرح مسائل مخالف با مصالح كشور درنطقهاي قبل از دستور
مخاطب : نمايندگان مجلس شوراي اسلامي
صفحه : 421
بسمه تعالي
جاي بسي تاسف است كه مجلس محترم شوراي اسلامي ، كه اولي به حفظ آبروي جمهوري اسلامي است ، و در حال حاضر كه جهان استكبار و بستگانشان بر ضد اسلام و مصالح كشور اسلامي كوشش بي وقفه دارند، در نطقهاي مجلس ناخودآگاه ياخداي نخواسته با آگاهي و براي اغراض غير انقلابي كوشش در پخش مطالبي مربوطبه دولت و ادارات دولتي مي كنند كه در پيش شنوندگان بيخبر انعكاس آن ، چنان مايوس كننده است كه گويي ادارات دولت اسلامي به طور دسته جمعي مشغول غارت مردم ورشوه گيري و دزدي و مخالفت با توده هاي ضعيف در كاغذبازي و رفيق بازي و هزاران جنايت ديگر هستند. و هر كس اين مسائل را مي شنود و بيخبر است گمان مي كند نزديكي به ادارات دولتي بي رشوه دادن و بدون رابطه ، غير مجاز است . و اين امر باعث سستي مردم بعض مناطق كشور در شركت در نماز جمعه و در جبهه ها شده است ، كه اخبار آن به اينجانب مي رسد. آقايان مي دانند كه اگر در يك اداره بعض اشخاص تخلفاتي داشته باشند و به طور عمومي به كارمندان و ادارات دولتي نسبت ناروايي دهند، ارتكاب معصيت كبيره شده و در پيشگاه خداوند جواب لازم دارد. اگر بعض آقايان تحت تاثيرتبليغات فاسد قرار گرفته اند و بدون تحقيق مطالبي آنچنان تند و بيحساب بگويند، بادست خود تيشه به ريشه انقلاب و بالاخره اسلام مي زنند. اينجانب نصيحت به آقايان رااز حقوق برادري ايماني مي دانم . و تاكيد مي كنم كه در مسائلي كه به
صفحه : 422
حيثيت جمهوري اسلامي لطمه مي زند و آبروي قشر بسيار زحمتكش را - كه با حقوق ناچيز كار مي كنند - مي ريزد و ملت را به دولت خدمتگزار و ادارات مظلوم بدبين مي كندو ممكن است انعكاس آن موجب شكست سياسي بلكه نظامي براي كشور اسلامي باشد،به مجرد گزارشهاي فاسد و غرض آلود مشتي شكست خورده طرح اين مسائل را نكنيد ووجهه جمهوري اسلامي و اسلام را مشوه جلوه ندهيد. بلكه به حسب موازين شرعيه ، اگركسي مطلع باشد كه يك نفر مشخص خلاف كرده و متجاهر به فسق (1) نباشد، افشاي آن فسق مخالف شرع است . و اگر در ادارات يا جاي ديگر كسي مرتكب گناهي شد، نبايد درملا عام افشا نمود؛ بلكه بايد به محاكم صالحه و مقامات ذي ربط اطلاع داد تا جلوگيري ومجازات شود. و مجرد وكالت ، مصحح خلاف شرع نيست . شما ملاحظه كنيد كه براي ملاقات اين دو نفر مستكبر جهانخوار(2)، كه خود را در جوامع مستضعفين و ملتهاشكست خورده مي بينند، چندين ماه است چه تبليغات وسيعي مي كنند كه دنيا را اغفال كنند و شكست سياسي خود را جبران نمايند، و بر دنيا تحميل كنند كه جز در پناه اين دوقدرت نمي توان زندگي كرد. و ما كه كشورمان از آن فسادها و فحشاها و چپاولگريها ووابستگيها با تاييد خداي تعالي و همت ملت بزرگوار نجات يافته و اكنون در دنيا كشوري به اين صلاح و سداد نخواهيد يافت ، با دست خود گور خود و انقلاب را مي كنيم . وبالاخره چرا ديگران در باطل خود متفقند، و ما در حق خود متفرق . من با كمال تاييدي كه از مجلس محترم مي كنم ، ميل دارم اين مجمع اسلامي ، معلم اخلاق و آداب اسلامي باشد؛ و انتقادات اين نحو زننده نباشد كه در بوقهاي تبليغاتي خارج بهانه بيشتري براي شايعه سازي شود. خداوند به همه آقايان توفيق دهد. والسلام عليكم و رحمه الله .
6 ربيع المولود 1406
روح الله الموسوي الخميني
1- كسي كه كار زشت و فسق را آشكارا و در انظار عمومي انجام دهد.
2- اشاره به ملاقات رونالد ريگان "رئيس جمهور امريكا" و گورباچف "رئيس اتحاد جماهير شوروي ".