عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 410 -  حاضر دانستن خداوند در انجام كارها
صفحه : 410
شما، عمده اين است كه روح محبت از شما ببينند، وقتي ديدند شما محبت به آنها داريد،آنها هم به شما محبت پيدا مي كنند، يك امر طبيعي است اين معنا. و من اميدوارم كه اين امر متحقق بشود و ما شاهد اين باشيم كه بعد از يك چند ماهي رضايت همه قشرها را به دست آورده باشيد. و من از خداي تبارك و تعالي مي خواهم كه همان طوري كه شمامي خواهيد خدمت بكنيد، مردم هم همه به شما خدمت بكنند. و مخصوصا من ازروحانيون همه كشور مي خواهم كه در يك همچو موقعي كمك كنند به دولت و كمك كنند به آرمانهاي اسلام . اگر بخواهند يك وقت خداي نخواسته ، آنها هم در آنجا يك كارهايي بكنند، كه نمي كنند ان شاءالله ، وليكن اگر يك وقتي جوري بشود كه شكست بشود براي دولت ، شكست بشود براي - عرض بكنم كه - مجلس ، امثال اينها، اين يك امري است كه خوب ، خودمان را با دست خودمان مي خواهيم فدا كنيم . و بايد عقلمان راباز كنيم به اينكه ما گرفتار به چنگال يك ديوهايي هستيم كه بايد خودمان ، خودمان رانجات بدهيم . ننشينيم به اينكه ديگري بشود، ديگري هم ما نداريم ، ما خودمانيم ، ما الان ديگري نداريم كه او بيايد ما را نجات بدهد. ما خودمان بايد خودمان را نجات بدهيم ، واين بسته به دست شماهاست ، و بسته به دست علماي اسلام است ، و بسته به دست مجلس است و اينها.
و از مجلس هم من بايد تشكر كنم به اينكه زود مسئله را انجام دادند، به طوري كه ديگر تزلزلي در كار نباشد و آنها هم مورد تشكر ما هستند.
حاضر دانستن خداوند در انجام كارها
و شما هم ان شاءالله خدمتگزار همه هستيد و همه ما خدمتگزار ملت هستيم . و خدا رادر همه امور، شما حاضر بدانيد، مهم آن معناست ، ما از اينجا خواهيم رفت ، هيچ شكي نيست ، من زودتر و شما هم بعدا مي آييد، اين مسئله اي نيست ، بلااشكال است مسئله .بايد فكر اين را بكنيم كه حالا كه رفتيم ، آنجا از ما پرسيدند كه شمايي كه رئيس جمهوربوديد براي مردم چه كرديد؟ شمايي كه نخست وزير بوديد چه كرديد؟ شمايي كه وزير