عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 408 -  مشاركت دادن مردم در امور
صفحه : 408
مخالف اند، ما بر فرض اينكه در بين خودمان هم يك اختلاف نظري باشد، لكن با هم باشيم در دفع او.
اين گفته مي شود كه در اين وضع ايلاتي كه ايلات بزرگ ايران بودند آن وقت ، اينها باهم مخالف بودند، يك دسته شان از آن ور مي كشيد، جنگ هم با هم شايد داشتند، لكن اگر يك كسي به يك دسته اي حمله مي كرد، همه با هم او را دفع مي كردند. خوب ، اين مقتضاي عقل است كه انسان ، كسي كه بخواهد به تيره هاي او حمله بكند، او را دفعش بكند؛ خودش هم اگر اختلاف دارد بعد حساب خودشان را صاف بكنند. ما الان در يك همچو قضيه اي واقع هستيم كه همه كشورها - به استثناي خيلي كم - با ما مخالفند؛ بعضي اظهار مخالفت هم مي كنند و عمل هم مي كنند، و بعضي هم در واقع مخالف اند وليكن اظهارش را هم شايد نكنند.
در داخل هم كه مي بينيد كه باز شياطين موجودند براي اينكه اختلاف بيندازند، براي اينكه يك كاري انجام بدهند. بحمدالله الان ساكت شده است به حسب غالب اين مسائل ، اما هست باز و عقل اقتضا مي كند كه ديگر ما آنهايي كه متعهد هستند به اسلام ومتعهد هستند به جمهوري اسلامي و مي خواهند در زير بار ابرقدرتها ديگر نباشند، اينهاديگر با هم باشند. يك همچو عمل بزرگي كه بيرون رفتن از زير تعهد قدرتهاي بزرگ ،يك همچو عمل بزرگي نمي شود، الا اينكه يك ملت و دولت و همه با هم باشند؛ اگرنباشند، ممكن نيست يك همچو مطلبي . تا حالا هم هر چه انجام گرفته در سايه همين اتحاد بوده است ؛ اگر يك اختلافي بوده ، جزئي بوده و بايد كوشش كنيد كه حتي آن اختلاف جزئي هم نباشد؛ يعني جوري عمل بكنيد كه مردم از شما انتزاع اين را بكنند كه شما مي خواهيد خدمت بكنيد.
مشاركت دادن مردم در امور
وقتي مردم ديدند كه شما در صدد خدمت به آنها هستيد، طبيعي است كه آنها هم كمك به شما مي كنند، و اين به اين است كه همه وزارتخانه ها، هركسي كه متصدي يك