عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 397 -  لزوم تاييد مجلس
سخنراني
زمان : صبح 24 مهر 1364 / 1 صفر 1406
مكان : تهران ، حسينيه جماران
موضوع : خط مشي مجلس شوراي اسلامي
حضار: هاشمي رفسنجاني ، اكبر "رئيس " - نمايندگان مجلس شوراي اسلامي
صفحه : 397
بسم الله الرحمن الرحيم
لزوم تاييد مجلس
من قبلا از آقاياني كه زحمت دادم معذرت مي خواهم ، لكن بعض مسائل هست كه موجب شد من به خدمت آقايان برسم و آن چيزي كه تكليفم هست ، عرض كنم . اولا كه هيچ نگراني اي در اين مسائل نيست و من تاييد مي كنم مجلس را و هميشه سفارش مي كنم به ملت كه مجلس را بايد تاييد كنند. و مجلس از ارگانهايي است كه لازم است برهمه ما كه او را تاييد كنيم . و هيچ كس حق ندارد كه راجع به مجلس جسارتي بكند، ومجلس حقش است كه موافق و مخالف داشته باشد و ممتنع ، و يك مسئله اي است كه هميشه بايد در مجلس باشد و اين امري است كه گذشت و در او هيچ صحبتي نيست .
انتقاد سالم و راهنمايي دولت توسط مجلس
آن چيزي كه موجب زحمت آقايان است ، اين است كه ما راجع به آتيه صحبت كنيم ،گذشته گذشته است . الان يك واقعيتي است و آن اينكه مجلس راي اعتماد داده است به نخست وزير. اين يك واقعيتي است كه در قبال همه ما واقع شده است ، و اين سه وضعي كه در مجلس آمده است كه راي ممتنع و راي مخالف و راي موافق ، اينها همه براي اين بوده است كه تشخيص دادند اين مطلب را، در آن هم صحبتي نيست . صحبت اين است كه آيا از اين به بعد مخالف مي خواهد كارشكني بكند براي دولت ، به ترتيب غربي مي خواهد عمل كند؟ براي اثبات اينكه ما راست گفتيم ، مي خواهد اسلام را شكست بدهد، مي خواهد جمهوري اسلامي را شكست بدهد؟ يا اينكه عقل اقتضا مي كند كه
صفحه : 398
حالايي كه در مقابل اين امر واقع شده است ، اينكه عقيده اش اين است كه به طور شايسته عمل نشده است و از اين بهتر مي شد عمل بشود، هدايت كند، كمك كند كه به طورشايسته عمل بشود كه در دوره آتيه همه راي بدهند، نه اينكه كارشكني كند، و خداي نخواسته در يك همچو موضع حساسي كه ما واقع هستيم دولت را به شكست برساند، واين از اموري است كه برخلاف اسلام است ، بر خلاف مصالح كشور است و برخلاف مصالح خودتان است . اگر شما اعتقاد به اسلام داريد و عقيده داريد - چنانچه داريد - واعتقاد داريد كه بايد كشور با قدرت پيش برود و در اين موضع در جنگ پيروز بشود، راه براي ابرقدرت ها بسته بشود و كشور ما قوي بشود، بايد كوشش كنيد در تاييد، نه كوشش كنيد در انتقاد. انتقاد سالم بايد بكنيد، اين هم در پيشرفت مسائل موثر است . انتقاد سالم وراهنمايي دولت در همه كارهايي كه مي خواهد انجام بدهد، اينها از اموري است كه لازم است . اما اينكه خداي نخواسته ، يك وقت براي اينكه اثبات كنيد مطلب خودتان را راجع به دولت ، بخواهيد كارشكني بكنيد، دولت را به شكست وادار كنيد، ملت را تضعيف كنيد، دولت را تضعيف كنيد، اسلام را به شكست برسانيد، اين يك مطلبي است كه الزامابايد جلوش گرفته بشود و من اميدوارم اين جور نباشد.
اظهار نظرهاي خيرخواهانه مجلس درباره دولت
مجلس امروز مثل مجلس هاي سابق نيست كه در يك محل دربسته و سربسته اي بين خودشان صحبت بشود، و بعد هر كدامش را خواستند منتشر كنند و هر كدام را نخواستندنكنند. مجلس امروز مستقيما منتشر مي شود مسائلش ، و حتي آن اشخاصي كه درمزرعه ها مشغول زراعت هستند، راديو دارند و مسائل را مي توانند بگيرند. ملت ما هم امروز مثل سابقش نيست كه بي تفاوت باشد در امور. ملت ما هم مواظب است و مراقب است و همه امور را مشاهده مي كند. بايد آقايان بدانند كه اگر چنانچه يك وقت خداي نخواسته وسوسه اي پيش بيايد، يا كسي باشد كه بخواهد وسوسه اي پيش بياورد در خارج و داخل ، تضعيف كند دولت را و نگذارد كه مسائل پيش برود و همه چيزهايي كه بايد
صفحه : 399
موافق با اسلام باشد پيش برود، مردم مواظب اند و مطلع اند و شناسايي مي كنند و سكوت نمي كنند. بنابراين ، توصيه من به آقايان به طور جد اين است كه بايد شما كه مي بينيد كه دولت نتوانسته به آن طوري كه دلخواه است عمل بكند، بايد از اين به بعد تعقيب كنيد،تاييد كنيد، همراهي كنيد، كمك كنيد تا كشور شما رو به سلامت برود، و احتراز كنيد ازيك چيزي كه برخلاف رضاي خداست و برخلاف رضاي ملت است . از آن طرف هم به آقاياني كه در آن طرف واقع شده اند، عرض مي كنم كه شما براي اينكه تشخيص مصلحت داديد اين كار را كرديد، حالا از اين به بعد اگر چنانچه ، از دولت يك چيزي برخلاف ديديد، براي اينكه بگوييد ما مصلحت ديديم و براي مصلحتمان اين كار راكرديم و اثبات كنيد حرف خودتان را بخواهيد تاييد كنيد از دولت در موارد بيجا، آن هم برخلاف شرع است . همان طوري كه هميشه بنابر اين است و هميشه سفارش شده است ،مجلس يك مجلس مشورتي اسلامي است ، نه يك مجلسي است كه در جاهاي ديگرمتعارف است و مربوط به اين مسائل اسلامي نيست و كاري به مذهب ندارد. مجلس اسلامي است ، بايد نظرها، نظرهاي خيرخواهانه اسلامي باشد، هم درباره دولت ، هم درباره وزرا. وزرايي كه شما انتخاب مي كنيد، بايد همان طوري كه گفته شده است شرايطي داشته باشند كه كاردان باشند و يك طور نباشد كه يك وزيري باشد كه بعدنتواند كار بكند؛ فعال باشد. و كمك كنيد كه يك همچو وزرايي [انتخاب ] بشود و زودتركار هم انجام بگيرد.
برخوردهاي اسلامي سالم نمايندگان مجلس
خوب ، ما الان در مشكلات هستيم ، نبايد دولت يك مدت طولاني تعطيل باشد، بايدبه طوري كه صلاح است زود او به حسب تكليفش [معرفي بشود] و آقاي رئيس جمهورهم به حسب تكليفشان آن قدري كه تشخيص مي دهند، تاييد بكنند، و بعد هم آمدمجلس ، زود مسئله را تمام كنيد؛ نگذاريد طولاني بشود و ضرر است براي اسلام ، ضرراست براي كشور، امروز كشور مثل روزهاي آرام نيست كه اگر چهل روز هم ، پنجاه روز
صفحه : 400
هم ، يك ماه هم ، دو ماه هم ، سه ماه هم دولت نتواند كار بكند، اشكالي نداشته باشد.امروز يك روزش هم براي دولت حساسيت دارد و بايد كار بكنند. بنابراين عرض من اين است كه بايد آقايان نظر داشته باشند، انتقاد كنند، انتقاد سازنده ، انتقاد نصيحت ، وانتقاد خصمانه نكنند.
در نطقهاي قبل از دستور و در صحبتهايي كه وقتي معرفي مي كنند وزرا را هتاكي نكنند اين از شان آقايان دور است . نبايد يكي ديگري را تضعيف كند، همديگر راتضعيف كنند، نه آنهايي كه در اكثريت هستند، نه آنهايي كه در اقليت هستند، نه آنهايي كه ممتنع هستند، هيچ كدام نبايد اين كار را بكنند، براي اينكه اين خلاف رضاي خداست ، خلاف شرع است .
البته بايد انتقاد كرد، مسائل را گفت و هرچه به نظر آقايان مي آيد بايد بگويند، و اگرنگويند خلاف است . پس بنابراين ، يك مطلب راجع به اين است كه برخوردها،برخوردهاي اسلامي سالم باشد، چه در مجلس و چه در خارج مجلس . و يك صحبت اين است كه زودتر اين مجلس تمام كار را انجام بدهد، و وزرا را زودتر و البته با نظر، بادقت همه چيز و به طور سريع اين كار انجام بگيرد كه تعطيل نباشد امور. مادر وضعي هستيم ، در جنگ هستيم ، در همه گرفتاريها هستيم ، توطئه ها هستند و ما بايد زودتر اين كار را انجام بدهيم تا اينكه ان شاءالله اين كشور [نمونه ] باشد.
مداخله ننمودن قواي مسلحه در امور سياسي
از آن طرف هم من به قواي مسلحه ؛ چه ارتش باشد و چه [نيروهاي ] محلي باشد وچه پاسدارها باشند، به همه آنها سفارش مي كنم كه در امور سياسي دخالت نكنند. اين طور نباشد كه يك دسته اي بروند راجع به اينكه كي اين طوري گفته ، يك دسته اي بگويند راجع به آنها، به آنها مربوط نيست ، آنها بايد مشغول جنگ باشند. ولي خوب ،معلوم است كه آنها مطلع مي شوند از مجلس ، نمي گويم مطلع نشوند، دخالت نكنند. وآقايان بايد بدانند كه اگر چنانچه در مجلس يك اضطرابي واقع بشود و يك وضع
صفحه : 401
ناخوشي پيش بيايد، آن تاثيرش در جبهه ها هست و در كارخانه ها هست و در كشاورزيهاهست و در همه جا تاثير دارد و اين به عهده شماست .
الان يك تكليف بزرگ به عهده شماست ، به عهده همه شماست و آن اينكه كاري نكنيد كه به واسطه اعمال شما و به واسطه برخوردهاي ناهموار خداي نخواسته ، يك وقت پيش بيايد در همه كشور يك آثار سوئي واقع بشود و يك وقتي يك اضطرابي واقع بشود. از آن طرف هم توطئه ها معلوم است كه هست و موجود است الان در كشورما، و خداي نخواسته ، آنها هم دامن بزنند، يك وقت هياهويي در همه جا پيدا بشود. ومن به همه ملت سفارش مي كنم كه در اين امور آرامش خودشان را حفظ كنند و هيچ حركتي كه برخلاف اين آرامش است انجام ندهند، و مجلس را تاييد كنند و وكلا را تاييدكنند و اصلا راجع به اينكه چه شده است حرفي نزنند و راجع به آينده مواظب باشند كه كارها ان شاءالله به خوبي پيش برود و كارها [انجام ] بشود.
اتحاد نيروها در مقابل توطئه ها
مطلب ديگري را كه مي خواستم عرض كنم راجع به اين است كه ما هميشه از اول ارتش را تاييد كرديم ، و آن وقتي كه مي خواستند ارتش منحل بشود و نظرهاي سوئي دركار بود، نظرهاي فاسدي در كار بود، و مي خواستند ارتش را ساقط كنند، از بين ببرند، ومي گفتند ما ديگر ارتش نمي خواهيم ، در آن وقت ما برخلاف گفتيم و گفتيم ما ارتش لازم داريم . و ارتش هم بحمدالله الان تصفيه شده است ، ارتش الان ارتش بسيار خوبي است و دارند خدمت مي كنند و ما آنها را تاييد مي كنيم ، چنانچه پاسداران را تاييدمي كنيم . همه اينها بايد با هم باشند تا اين كشور را بتوانند نگه دارند.
اين طور نباشد كه ارتش خيال كند يك ارگان علي حده است و سپاه هم خيال كند كه يك قوه علي حده هست و ديگران هم اين طور حساب كنند. همه شما يك قوه هستيدبراي حفظ آرامش و براي حفظ كشورتان و براي حفظ اسلامتان . اين يك تكليفي است براي همه ما، مجلس بايد اين كار را انجام بدهد. دولت بايد اين كار را انجام بدهد،
صفحه : 402
روحانيين بايد اين كار را انجام بدهند، ملت بايد انجام بدهد و ارتش و سپاه هم بايد انجام بدهند كه همه يكدست در مقابل توطئه ها بايستند، و همه يكدست كشور را به پيش ببرند.و بحمدالله الان كشور ما يك كشور ثابتي است ، يك كشور مستقلي است ، يك كشورپيشرويي است و دارد پيش مي رود، و بسته به اين است كه اول مجلس درست برخوردبكند و بعد هم سايرين و همه .
ان شاءالله اميدوارم كه موفق و مويد باشند و اسلام را تاييد كنند و اين بار را به منزل برسانند.
والسلام عليكم و رحمه الله