عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 376 -  رعايت صلاح اسلام و كشور در كارها
صفحه : 376
برمي گردد، اعمال بد به ما برمي گردد، همه چيز از خود ما هست و به ما برمي گردد،عكس العمل ماست . بايد توجه داشته باشند، همه توجه داشته باشيم به اينكه آفت انسان ،هواي نفس انسان است و اين در همه هست ، سرچشمه مي گيرد از آن فطرت توحيد.فطرت ، فطرت توحيد است ، فطرت كمال طلبي است . كمال مطلق را انسان مي طلبد،خودش نمي فهمد، خيال مي كند كه مقام مي خواهد، لكن وقتي بهش رسيد، مي بيند اين هم نيست . همه عالم را اگر چنانچه جمع كنند و به دست انسان بدهند، قانع نيست . مي بينيدكه قدرتمندهايي كه قدرتشان زياد است ، بيشتر دنبال قدرت هستند، بيشتر دنبال توسعه قدرت خودشان هستند. آنها هم اگر فضا را بگيرند و دريا را بگيرند و زمين را بگيرند وآسمان را بگيرند، قانع نيستند. اگر انسان جلوي خودش را نگيرد، اين سركشي اي كه حدوحدود ندارد، انسان را به باد فنا مي دهد. بايد سركشي را جلويش را گرفت ، و اين نفس رامهار كرد. در همه امور، در تمشيت همه امور بايد انسان آنچه را كه مصلحت اسلام است ،كساني كه متصدي امور هستند، آن چيزهايي كه مصلحت اسلام است ، آن چيزهايي كه مصلحت ملت اسلام است ، در نظر بگيرند. از هواهاي نفساني كه سرچشمه همه فسادهاهست ، جلو بگيرند. گمان نكنند كه ما حالا اينجا را مي خواهيم كافي است ، خير! هيچ چيزبراي انسان كافي نيست . قلب انسان قدرت مطلق طلب است ؛ يعني قدرت خدا،مي خواهد فاني در او بشود و اين حد ندارد، لاحد است . لكن چون ما مطلع نيستيم ،نمي فهميم ، از اين جهت ، گمان مي كنيم اين چيزها را مي خواهيم ، و همه عذابهاي انسان براي همين است كه نمي داند چي مي خواهد. اين چند روز دنيا رفتني است ، اين رياستهارفتني است ، آنچه كه به جا مي ماند اين است كه ما چه كرديم و در محضر مقدس حق تعالي چكاره هستيم . اين اگر اصلاح بشود، همه چيز اصلاح مي شود. و من اميدوارم كه براي همه و خصوصا آنهايي كه كارهايي كليدي در دستشان است ، اين مسئله حل بشود واگر حل شد، مسائل ديگر هم حل مي شود.
رعايت صلاح اسلام و كشور در كارها
در اين حكومتي كه الان در پيش داريد و در اين دوره تازه توجه كنيد كه كارهايي را