عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 351 -  مقايسه بين حال و گذشته در تحول دروني ملت
صفحه : 351
در او و تدبر در مسائلي كه در حج هست ، مسائل حج و همه مسائل اسلام ، به طوري بين ابعاد مختلفه جمع كرده است ؛ بين عرفان و تعبد، بين سياست و عبادت ، بين مسائل اجتماعي و ساير مسائل . اين اساس را درست كردند براي اينكه ما از آن اساس چيزي بفهميم . آنها كه در آنجا هستند، تكاليفي دارند و ان شاءالله اميدوارم كه به آن تكاليف عمل كنند و كردند. ما هم و آنها هم بعد از اينكه برگشتند، تكاليفي داريم كه اين تكاليف هم دنبال همان مطالعه عيد قربان است و قربانگاهها. آنها بايد سوغات بياورند آن ايثار را،آن وحدت را، و ما هم بايد اين معنا را در بين ملت خودمان پخش كنيم . آقايان روحانيون در سرتاسر كشور و آقايان دانشگاهيها در سرتاسر كشور، اينها موظف اند، وظيفه دارند.
مقايسه بين حال و گذشته در تحول دروني ملت
ما بحمدالله تاكنون بسيار قدمهاي موثري برداشتيم ، وقتي شما مقايسه يك قدري بكنيد مابين دوره هاي سابق و حالا، مي توانيم خوب بفهميم كه فرقها چيست . مثلا شمابسياريتان يا اكثرتان يادتان است كه در قضيه راي گيري براي انقلاب سفيد به اصطلاح ، باچه هياهويي ، با چه فشاري ، با چه دغل بازيهايي بيش از اين نتوانستند ادعا كنند كه شش ميليون بودند، با اينكه مطمئن باشيد نبودند! آن همه فشار و آن دولت جائر و آن همه تبليغاتي كه آنها داشتند، نتوانست عده اي را جمع كند كه اينها ادعا كنند ده ميليون اند،نتوانستند دروغش را هم بگويند، مبالغه اش هم بكنند. شما در يك كشوري كه تحت فشار است از همه اطراف ، تحريمهاي انتخاباتي از اطراف بر سرشان مي بارد، تبليغات همه جانبه بر سرشان مي بارد، اين مقدار اجتماعي كه اينها كرده اند - كه بيش از چهارده ميليون بود - اگر مقايسه بشود با هر كشور ديگري در عالم ، معلوم مي شود كه فرق مابين اينجا و آنجا چيست و چه تحولي در ايران واقع شده است . اين تحول يك تحول عجيب است كه در يك رژيمي كه همه قدرتها در دستش بود و همه فشارها در دستش بود، ومضايقه از هيچ فشاري هم نداشت ، در ادعاي كاذب خودش نتوانست ادعا كند كه ماهشت ميليون داشتيم ، شش ميليون ! مبالغه اش و دروغش و همه بساط كه روي هم ريخته