عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 271 -  حكم ابقاي آقاي يوسف صانعي در سمت دادستان كل كشور و مخالفت با استعفاي ايشان
حكم
زمان : 11 خرداد 1364 / 11 رمضان 1405
مكان : تهران ، جماران
موضوع : عدم موافقت با استعفا
مخاطب : صانعي ، يوسف
صفحه : 271
[بسمه تعالي . آقاي صانعي ، دادستان كل كشور، طي نامه اي به تاريخ 21/2/1364 به تشريح دلايل استعفاي خود از اين سمت پرداخته و خواستار موافقت امام خميني با پذيرش استعفا شده است .ايشان دلايل كناره گيري را چهار محور ذكر كرده اند: ضعف نيروي جسمي و به خاطر پنج سال كارمداوم در دادستاني كل ؛ عدم پذيرش و تحمل نظارت بر حسن اجراي قانون از ناحيه گروهها و باندها؛داشتن افكار و مباني در مسائل اسلامي كه بنا به نظر برخي از آقايان ، آراي "شاذ" محسوب شده ومقاومت مي شود ؛ كم لطفي برخي از مقامات و جامعه در مورد پشتيباني از دادستاني . و تاكيد بر علت اول كه مبناي تصميم گيري بوده است . امام خميني در پاسخ مرقوم فرموده اند: ]
بسمه تعالي
در شرايط فعلي موافقت نمي شود. به كار خودتان ادامه دهيد.
11/3/64
روح الله الموسوي الخميني