عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 262 -  حكم عفو جمعي از زندانيان به رئيس ديوانعالي كشور
حكم
زمان : 25 ارديبهشت 1364 / 24 شعبان 1405
مكان : تهران ، جماران
موضوع : موافقت با شرايط پيشنهادي عفو زندانيان
مخاطب : موسوي اردبيلي ، سيدعبدالكريم "رئيس ديوانعالي كشور"
صفحه : 262
6- وارد كنندگان ، سازندگان ، موزعين رده بالا كه در باندهاي قاچاق فعاليت دارند؛
7- احتكار؛
8- هواپيما ربايي ؛
9- جرايم گروهكهاي ضد انقلاب "محاربين و مفسدين " و افراد موثر ضاله و جواسيس . "
خواستار اعلام نظر امام خميني گرديده است كه مورد موافقت ايشان قرار گرفته است : ]
بسمه تعالي
موافقت مي شود.
25/2/64
روح الله الموسوي الخميني
[رئيس ديوانعالي كشور طي نامه اي در ارديبهشت 1364 به محضر امام خميني ، با بيان ضوابط و شرايطپيشنهادي قوه قضاييه براي عفو محكومين دادگاههاي عمومي و انقلاب و استثناء مواردي بدين شرح :
1- اختلاس از پانصد هزار ريال و ارتشا از پنجاه هزار ريال به بالا و تصرف غير قانوني در اموال عمومي و غارت بيت المال ؛
2- سرقتهاي مسلحانه ، راهزني در راههاي و شوارع ، سرقتهاي داراي كيفيت مشدده ، موضوع مواد222 - 223 - 225 قانون مجازات عمومي ؛
3- خيانت در امانت و كلاهبرداري كه محكوميت بيش از يك سال باشند؛
4- منافي عفت به عنف ؛
5- جرايم موضوع قانون تشديد مجازات ربايندگان اشخاص ، مصوب سال 1345 و جرايم تشديدمجازات رانندگان متخلف ، مصوب سال 1335 و ماده 153 قانون تعزيرات ؛