عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 212 -  پيام تشكر به رئيس جمهور مجارستان "تبريك عيد نوروز"
پيام
زمان : 10 فروردين 1364 / 8 رجب 1405
مكان : تهران ، جماران
موضوع : پاسخ پيام تبريك به مناسبت عيد نوروز
مخاطب : پال لوسونيز "رئيس جمهور مجارستان "
صفحه : 212
بسم الله الرحمن الرحيم
حضرت آقاي پال لوسونيز، رئيس شوراي رياست جمهوري مردم مجارستان
پيام تبريك آن حضرت به مناسبت حلول نوروز واصل و موجب تشكر گرديد. ازخداي تعالي نجات همه محرومان و مستضعفان جهان را در اين سال جديد مسئلت مي نمايم .
10 فروردين ماه 64
روح الله الموسوي الخميني