عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 192 -  پاسخ استفتا رئيس كل بانك مركزي "پرداخت جايزه به سپرده گذاران "
پاسخ استفتا
زمان : 29 اسفند 1363 / 27 جمادي الثاني 1405
مكان : تهران ، جماران
موضوع : پرداخت جايزه به سپرده گذاران بانك
صفحه : 192
سئوال كننده : نوربخش ، محسن "رئيس كل بانك مركزي "
[بسمه تعالي . محضر مبارك حضرت آيت الله العظمي امام خميني ، رهبر كبير انقلاب و بنيانگذارجمهوري اسلامي ايران ، سلام عليكم .
همان طور كه خاطر عالي مستحضر است قانون عمليات بانكي بدون ربا از ابتداي سال 1363 دركليه بانكهاي كشور به مرحله اجرا درآمد. بر اساس اين قانون ، كليه تسهيلات جديد اعتباري بانكها درقالب عقود اسلامي پرداخت گرديده و سپرده هاي مردم نيز تحت عناوين ذيل نزد بانكها توزيع شده است :
الف - سپرده هاي قرض الحسنه "جاري و پس انداز".
ب - سپرده سرمايه گذاري مدت دار كه بانك در به كار گرفتن آنها وكيل مي باشد و در عقود اسلامي مندرج در قانون عمليات بانكي بدون ربا مورد استفاده قرار مي گيرد. سپرده هاي مذكور بر دو نوعند:
1- سپرده هاي سرمايه گذاري كوتاه مدت كه به صورت دفترچه نگهداري مي شود با حداقل دو هزارريال كه براي بار اول حداقل سه ماه نزد بانك بايد باقي بماند.
2- سپرده هاي سرمايه گذاري بلند مدت كه در مقابل ورقه سپرده ، نظير برگ سپرده ثابت قديم ازطرف بانكها با حداقل پنجاه هزار ريال براي حداقل يك سال از تاريخ توزيع پذيرفته مي شود.
به منظور پاسخ به استقبال قابل ملاحظه مردم از نظام جديد و تشويق و ترغيب بيشتر آنان به سپرده گذاري و در واقع مشاركت فعال سپرده گذاران به اجراي قانون عمليات بانكي بدون ربا و تحقق اهداف مندرج در آن ، مجمع عمومي بانكها در تاريخ بيستم اسفند ماه سال جاري با حضور جناب آقاي نخست وزير تشكيل و تصويب نمود كه بانكها بتوانند اضافه بر سود متعلقه حاصل از عمليات ومعاملات خود مبلغي به سپرده گذاران به عنوان جايزه پرداخت نمايند.
صفحه : 193
با توجه به اينكه اين مبلغ در قرارداد فيمابين شرط نشده و بانك از محل منابع خود صرفا به منظورپاسخگويي به حسن استقبال مردم به آنان پرداخت مي نمايد، استدعا دارد نظر مبارك را از جهت شرعي اعلام فرماييد.
محسن نوربخش (1)]
بسمه تعالي
در فرض مذكور از جهت شرعي اشكال ندارد.
29/12/63
روح الله الموسوي الخميني
1- آقاي محسن نوربخش ، رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران .