عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 146 -  پيام به ملت ايران در سالگرد پيروزي انقلاب "جنگ - دانشگاه - رسانه هاي گروهي "
پيام
زمان : 22 بهمن 1363 / 20 جمادي الاول 1405
مكان : تهران ، جماران
موضوع : پيام به مناسبت 22 بهمن و سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي درباره جنگ ، دانشگاهها،وظايف قواي سه گانه ، رسانه هاي گروهي و تشكر از ملت
مخاطب : ملت ايران
صفحه : 146
بسم الله الرحمن الرحيم
"و لا حول و لا قوه الا بالله العلي العظيم "
با حول و قوه خداوند متعال و عنايات و رحمت خاصش كه از اول انقلاب شامل حال اين ملت شجاع انقلابي و در عين حال مظلوم در طول تاريخ بوده و اميد است با ادعيه خاصه ولي الله الاعظم - ارواحنا فداه - اين نعمت بزرگ مستدام باشد، يك سال ديگر ازانقلاب متكي به خداوند تعالي با سرافرازي و بلند قامتي گذشت ؛ و بيست و دوم بهمن 63- يوم الله - با همه نشيب و فرازها فرا رسيد و توطئه هاي روزافزون جهانخواران و انگلهاي متكي به آنان كه در اين سال به اوج خود رسيد و هر يك براي سركوب و انزواي يك رژيم كافي بود، با دست تواناي خداوند قادر يكي پس از ديگري خنثي شد؛ و بحمدالله تعالي اين مولد نوپاي ابراهيمي - محمدي - صلي الله عليهما و آلهما - به رشد و قدرت وشهرت خود ادامه داده به پيش مي رود و انعكاس جهاني آن ملتهاي دربند را در سراسرجهان به خود آورده و مظلومان را بر ستمگران شورانده است و اميد است آفتاب درخشان اسلام بر جهانيان نور افشاند، و مقدمات ظهور منجي بشريت را فراهم آورد، و ماذلك علي الله بعزيز. (1)
در طول اين مدت از ابعاد مختلفه براي شكستن روحيه مقاوم ملت و قواي مسلحه ايران و تقويت روحيه نظام نيمه جان عفلقي فعاليتهاي گسترده اي از سوي قدرتهاي
1- سوره ابراهيم ، آيه 20: "و آن "امر" بر خداوند گران و دشوار نيست ".
صفحه : 147
شيطاني مستقيما و به وسيله عمال فاسد سرسپرده و يا جاهل بي اراده آنان در جريان بود واكنون نيز به قوت خود باقي است بلكه روزافزون است . اينان از هيچ وسيله اي گرچه مفتضح و واضح الفساد دريغ نكردند. از ترور كور اشخاص بيگناه كوچه و بازار تاانفجارهاي منجر به قتل خردسالان و كهنسالان . از دزدي منازل و مغازه ها تا ربودن هواپيماها و زجر يا قتل اشخاص و مسافران عادي . با آنكه چندين سال است تجربه كرده اند كه هيچ يك از اينها در اراده ملت بزرگ ايران كه براي احياي احكام اسلام عزيزو خداي بزرگ بپا خاسته اند، تاثيري ندارد و بحمدالله تعالي هر سال بر قوت اراده وقدرت نظامي و انسجام قشرهاي مختلف افزوده مي شود و در ضعف روحي و بدبختي ودريوزگي مخالفان بويژه صداميان افزوده مي شود، در رسانه هاي گروهي شان در سراسرجهان از هيچ افترا و تهمت و دروغ سازي ابا ندارند. آنان كه با خيال خام خود به هواي قادسيه افتاده بودند و آلت دست قدرتهاي شيطاني شده و خود را در سراشيبي هلاكت وفلاكت قرار دادند، امروز از خوف و هراس قدرت اسلام و قواي مسلح متكي به خداي تبارك و تعالي خواب از چشمانشان و قرار از روحشان رخت بر بسته است و براي ادامه چند روز تبهكاري و خيانت به هر دري مي زنند و به هر حشيشي متشبث مي شوند.جهانخواران كه با نامهاي پرزرق و برق و شعارهاي طرفداري از حقوق بشر وصلح دوستي و آرامش جهان و طرفداري از توده هاي كارگر و كشاورز به جان جهانيان مظلوم افتاده و فساد و ترور و قتل و غارت را در صحنه گيتي روزافزون مي كنند و ازبيداري مظلومان و ستمديدگان جهان در طول تاريخ خطر را از نزديك مي بينند، به فكراغفال آنان افتاده اند. و رفت و آمدها براي برچيدن سلاحهاي مخرب كه جهان را تهديدمي كند جز شعاري بيش نتواند بود. كدام عاقل است كه باور كند اينان از اينگونه مسائل صرف نظر نمايند و به حال بشريت رحم كنند! بعيد نيست كه امريكا از اين ملاقاتها ومذاكره ها دو مقصود داشته باشد: يكي اغفال جهانيان و جلب نظر آنان ، و به خاموشي كشاندن شعله هايي كه در دل مظلومان جهان بر ضد منافع نامشروع اين ابرمتجاوز افروخته شده و رو به افزايش است . و ديگر اغفال شوروي و همدستان و همداستانانش تا برتري
صفحه : 148
اتمي خود را حفظ كند. بايد مظلومان جهان بيدار و هوشيار باشند و از اين توطئه ها وحيله ها گول نخورند؛ و به فعاليت خود در راه رسيدن به آزادي و خروج از قيد و بندهاي استعماري و استثماري ادامه دهند. و بدانند كه اينان با شعار طرفداري از حقوق بشربزرگترين پايمال كنندگان حقوق انسانها هستند و در رسيدن به اهداف ظالمانه خود هيچ گاه غفلت نمي كنند و از هيچ جنايتي دريغ ندارند.
امروز كه نسيم بيداري در سراسر جهان وزيدن گرفته و توطئه هاي فريباگر ستمكاران تا حدودي فاش شده است ، وقت آن است كه دلسوختگان واقعي مظلومان از هر قوم وقبيله و در هر مرز و بوم با قلم و بيان و انديشه و فكر از جنايات ستمگران در طول تاريخ سياه آنان پرده بردارند و پرونده هاي تجاوز آنان را به ساكنين اين سياره ارائه دهند. وعلما و دانشمندان سراسر جهان بويژه علما و متفكران اسلام بزرگ يكدل و يك جهت در راه نجات بشريت از تحت سلطه ظالمانه اين اقليت حيله باز و توطئه گر كه با دسيسه ها وجنجالها سلطه ظالمانه خود را بر جهانيان گسترده اند، بپا خيزند و با بيان و قلم و عمل خودخوف و هراس كاذبي را كه بر مظلومان سايه افكنده است بزدايند؛ و اين كتابهايي را كه اخيرا با دست استعمار كه از آستين كثيف اين بردگان شيطان منتشر شده و دامن به اختلاف بين طوايف مسلمين مي زنند نابود كند و ريشه خلاف كه سرچشمه همه گرفتاري مظلومان و مسلمانان است را بركند؛ و يكدل و يك سو بر اين رسانه هاي گروهي كه دربيشتر ساعات شب و روز به فتنه انگيزي و نفاق افكني و دروغ پردازي و شايعه سازي عمرخود را مي گذرانند پرخاش كنند و بر سرچشمه تروريزم كه از كاخ سفيد مي جوشدبشورند. چرا كه با ريشه يابي معلوم مي شود اساس آنچه كه تفنگداران و سربازان امريكارا در بيروت و ديگر جاها با انفجارهاي محيط به هلاكت رسانده و مي رساند همان كاخهاي ستم بويژه كاخ سفيد است . اينان توقع دارند كه دستهاي ستم خود را از مراكزقدرت در سراسر جهان بر سرنوشت بشريت بكوبند و مظلومان ستمديده دست آنها رابفشارند و از آنها با پايكوبي و دست افشاني استقبال كنند! اين انفجارها و از اين قبيل مسائل از توده هاي مظلوم جهان عكس العمل ستمها و تجاوزهاي طاقتفرساي شماست ؛
صفحه : 149
و اجتناب ناپذير است ، مگر آنكه در كارهاي ظالمانه خود تجديد نظر كنند. ايران در هيچ يك از اين انفجارها دخالت نداشته است ؛ و مسئولين جمهوري اسلامي اين مطلب رابارها تذكر داده اند.
اكنون تذكراتي ولو تكراري مي دهم : فان الذكري تنفع المومنين . (2)
1- امروز جنگ اصليترين مسئله كشور است . ملت عزيز بايد توجه داشته باشد كه دركشوري زندگي مي كند كه بيش از چهار سال است كه در جنگ به سر مي برد و شهداي بزرگ تقديم اسلام و انقلاب نموده است و اكثر نارساييها به مناسبت تحميل جنگ ازطرف ابرقدرتها برماست . امروز اسلام در مقابل تمامي كفر است و با كوچكترين درنگ در اين امر حياتي چنان ضربه اي خواهيم خورد كه جبرانش به اين زوديها ميسر نمي شود.بايد شور و شوق دفاع از ميهن اسلامي و اسلام را در تمامي قلبها زنده نگه داشت . امروزقواي محترم مسلح كه حافظ حدود و ثغور كشور هستند و حافظ نظم در داخل ، از شهرهاو روستاها گرفته تا راههاي مواصلاتي بين آنها و از دفاع از كشور در جبهه ها تا دفاع ازمظلومان و بالاخره قواي نظامي و انتظامي و مردمي كه تشكر و قدرداني از آنان در قدرت قلم قاصر نيست ، وظيفه هاي مهم و مشكلي دارد. و بحمدالله تعالي با تحولي كه با عنايات خاصه حق تعالي و دعاي صالحان بويژه عبدصالح - روحي فداه - كه براي قاطبه ملت بويژه جوانان عزيز حاصل شده ، اميد واثق است كه كشور اسلامي را از آسيب متجاوزان قدرتمند و منحرفان سرسپرده نگهداري و پاسداري نمايند. عزيزاني كه در جبهه ها دردفاع از اسلام و كشور اسلامي سر از پا نمي شناسند و جهات معنوي و عرفاني آنان را وعمق ارزش آن را جز خداي تعالي كسي نمي داند و راهي براي امثال نويسنده بر آن نيست ، بايد هر چه بيشتر به نصرت حق تعالي اعتماد كنند؛ كه قدرتهاي امكاني در مقابل نصر الهي ناچيز است . عزيزان من ، شما پيروز و منصوريد چه در راه حق تعالي به نصرت ظاهري برسيد و چه شهيد و معلول و اسير شويد. حق تعالي با شماست و دست تواناي
2- بخشي از آيه 55 سوره ذاريات : "بدرستي كه تذكر و يادآوري به مومنان سود رساند".
صفحه : 150
بقيه الله كه يدالله است دستگير شما. آن كس كه براي خدا و عزت اسلام و نجات محرومان قيام كند چه باك از حوادث دهر دارد. شما پيروان رسول الله هستيد كه در راه دين خدا چه رنجهاي طاقتفرسا كشيده و چه زحمتها متحمل گرديده اند. در مكه با آنهمه فشارها و تهمتها و اهانتها؛ و در مدينه با آنهمه جنگها و دفاعهاي خردكننده . ولي آن حضرت و ياران وفادارش چون كوهي استوار ايستاده و براي اسلام و مسلمانان خدمت مي كردند. و شيعه اميرالمومنين و فرزندان آن بزرگوار هستيد كه در راه خداوند هر رنج وتعبي را استقبال كردند. برادران عزيزم از ياوه گوييها و تهمتها و برچسبهاي دشمنان خدا واسلام و ميهن اسلامي نهراسيد كه هر چه حجم دروغ پردازيها، كه از عقده هاي دل ورنجهاي شكست سياسي و نظامي برمي خيزد افزون باشد، دليل عجز و ياس آنهاست كه بايد بر حجم سكونت خاطر و طمانينه قلب و فعاليتهاي شما افزوده شود. آنان كه به خيال خود براي ايران دل مي سوزانند و به ادعاي واهي براي ملت ايران غمناكند، ايراني رامي خواهند كه مستشاران امريكا گردانندگان آن باشند. ايران وابسته و دلبسته به اجنبي رامي خواهند. ايران زمان پهلوي را كه غرق فساد اخلاقي و بر باد ده شرف انساني بود رامي خواهند. ايراني را كه سرپرستش مظلومان را غارت كند و جيب آنان را پر كند وسرمايه هايش در خدمت طبقات مرفه و بالانشين باشد، و مستمندان و كوخ نشينان در فقرو محروميت بسوزند و هيچ كس به فكر آنان نباشد. و بالاخره ايراني را مي خواهند كه به اصطلاح شخص اولش در مقابل رئيس جمهور امريكا چون دريوزگان ، گردن كج كندتا مظلومان را پايمال كند. آن روز ايران را مستقل و زنده مي دانند، و امروز كه به بركت اسلام جوانان و كودكان و پيران و خردسالان از هر طبقه بيدار و متحول شدند و همه قيد و بندهاي استعماري و استثماري را بريدند و با مشت گره كرده امريكا و اذناب او رااز كشور راندند ايران را مرده و وابسته مي دانند! و شما ملت عظيم الشان هستيد كه بايدچون كوه سر به فلك كشيده در مقابل همه مشكلات بايستيد و خداوند تعالي با شماست .
اينك به تمام متصديان امور و دست اندركاران كشور هشدار مي دهم كه قدر اين جوانان حزب اللهي را بدانيد، و از آنان قدرداني كنيد و آنان را تشويق نماييد و در آغوش
صفحه : 151
محبت خود حفظ كنيد. اينان بودند كه ايران را نجات دادند؛ و از اين پس همينها هستندكه انقلاب را پاسداري مي كنند، و همينها هستند كه با صرف هزينه اي كم در ظرف مدت كوتاهي با روشن بيني خاص خويش كارهاي تعجب آوري نمودند كه گمان نمي شد درايران بتوان انجام داد. اين مغزهاي متعهد بايد تشويق شوند تا شكوفا گردند. مسئولين صاحبان اصلي انقلاب را با بهانه هاي بي اساس پس نزنند تا به جاي آنان كساني را كه وارثان رژيم گذشته و وابستگان فكري آنان هستند جايگزين كنند. البته بايد ازمتخصصان متعهد يا لااقل غير معاند استفاده شود، لكن نه به قيمت كنار گذاشتن صاحبان اصلي انقلاب . چشمها و گوشها را باز كنيد كه دشمنان حيله بازان كاركشته هستند و ممكن است از ساده دلي شما استفاده كنند و مراكز حساس را كم كم به دست گيرند و انقلاب رابه سوي غرب يا شرق بغلتانند. خداوند همه مسلمانان را از شر مخالفان اسلام و غارتگران كشورهاي اسلامي حفظ بفرمايد.
2- پس از جنگ ، از مدارس علمي و دانشگاهها، كه در حقيقت قلب تپنده و نبض زننده ملت هستند، شروع مي كنيم . مي دانيم كه اين دو مركز در حقيقت دو شاخه اند ازيك شجره طيبه و دو بازو از يك مقام انسان روحاني ؛ كه اگر به صلاح گرايند و تعهدروحاني خود را حفظ كنند و دست در دست هم در صف واحد و در خدمت به حق وخلق قيام كنند ملت را به كمال خود در دو بعد معنوي و مادي مي رسانند و آزادي واستقلال را در كشور حفظ مي كنند و چون سدي محكم و صفي و بنياني مرصوص درمقابل تهاجم اجانب و نفوذ فساد ايستاده و ملت و كشور را با قامتي راست و پرچمي افراشته به سوي ترقي و تعالي سوق مي دهند. و خداي نخواسته اگر در هر يك از وظايف الهي و ملي خود انحراف پيدا كنند، به سر ملت آن مي آورند كه دانشگاه وابسته در رژيم وابسته آورد، كه اكنون نيز كشور و ملت اسلامي ما از گرفتاريهاي آن خارج نشده . و شك نيست كه گرفتاري امروز ما در بعد اقتصادي و فرهنگي و اجتماعي بلكه در جنگ تحميلي و شرارت وابستگان به دو قطب سلطه جو از آثار شوم دانشگاههاي مبتلا به غرب و شرقزدگان ضداسلامي و ضد ملي است .
صفحه : 152
هجوم مغولانه رضاخان به حوزه هاي اسلامي و شعائر مذهبي ، كه اشخاصي كه آن روز سياه را درك كرده اند و به عيان ديده اند مي دانند و با وصف و بيان نتوان آن رامنعكس كرد و هجوم بدتر از مغول غربزدگان و شرقزدگان به دانشگاهها و مراكزآموزشي نوباوگان و جوانان كه به كشور و مصالح ملت آن كرد كه ملت و كشور را تاآستانه سقوط كشانيد، بي انگيزه نبود. كوشش بيش از حد تربيت شدگان در مكاتب غرب و شرق و نيز مدعيان "مليگرايي " در ايجاد عداوت بين دو قشر بسيار موثر روحاني ودانشگاهي بي جهت نبود. ماموريت رضاخان براي محو آثار شريعت در سراسر ايران بافشار و اختناق و قلدري ، و خلف خطرناكتر از خودش در محو همان آثار به شكل نوين آن بود؛ كه با تاييد خداوند متعال و ادعيه حضرت ولي الله الاعظم - ارواحنا لمقدمه الفدا - كوشش و جديت و جانبازي زن و مرد و كوچك و بزرگ اين ملت از شرحكومت طاغوتي وابسته به امريكا و از شر غربزدگان و شرقزدگان تا حدي رهانيده شد وبا برقراري حكومت اسلامي ، اين غرب و شرقزدگان پشت به آن كردند و رو به قبله خودغرب و شرق نمودند و با قلم و قدم بر ضد حكومت اسلامي با شكلهاي مختلف به جديت و هياهو برخاستند. اين الهام گيرندگان از شرق و غرب اكثرا با اصل اسلام مخالفند؛ و استقلال و آزادي را كه اسلام بياورد نمي خواهند و بعضي نيز با كوتاه شدن دست امريكا مخالفند. منظور از طول كلام آن است كه ملت عزيز عموما و متعهدان ومتخصصان خصوصا و دولتمردان بالاخص به اين دستگاههاي آدم ساز و پشتوانه ارزشمند اهميت ويژه اي دهند و با جان و دل در تقويت و تهذيب آن بكوشند. وحوزه هاي معظمه علميه و اساتيد محترم در كنار تعليم قرآن و فقه و مقدماتش ، تهذيب اخلاق و معارف اسلامي را كه اساس است با عنايات خاص مورد توجه قرار دهند كه اذاصلح العالم صلح العالم ، و اذا فسد فسد. (3)
3- قواي محترم سه گانه ، كه حكومت اسلام و رژيم جمهوري اسلامي هستند، مورد
3- آنگاه كه عالم صالح شد، جهان صالح مي شود؛ و هرگاه فاسد گرديد، جهان فاسد مي شود.
صفحه : 153
توجه همگان بايد باشند و هر يك را وظايفي الهي است .
الف - اعضاي مجلس محترم شوراي اسلامي بحمدالله تعالي در دوره دوم نيزاشخاص محترمي هستند كه با تعهد و جديت خود مي توانند خط مشي دولت را هرچه بهتر تعيين كنند. البته شك نيست كه عده اي از آقايان ، كه شك در خدمتگزاري شان نسبت به اسلام عزيز و كشور نيست در امور عظيم كشور و گرفتاريهاي بسيار پيچيده واردنبوده يا كمتر وارد باشند و خود نيز توجه دارند كه در مسائل بسيار مشكل يك دولت درحال انقلاب و كشور مورد هجوم قدرتهاي بزرگ و كوچك و كارشكنيهاي مغرضان ومفسدان چپ و راست كه محتاج به كارشناسان متخصص در رشته هاي مختلف است ،نمي توان به طور سطحي نظر داد و بدون توجه به تمام مسائل سياسي و اجتماعي وانعكاسات داخلي و خارجي آن با سليقه شخصي اظهارنظر كرد و چه بسا چنين نظرهايي ولو از چند نفر معدود در سرنوشت امت تاثير منفي گذارد و از اين جهت لازم است دركميسيونها بويژه كميسيونهاي مهم ، چند نفر از متخصصان متعهد كه مسائل را روي هم مي سنجند و به مشكلات سخت نظام آگاهي دارند دعوت شود و با مشورت آنان رسيدگي به امور گردد. و چون مسئله اسلام و حكومت الهي در كار است ، مسامحه در اين امور چه بسا خللي وارد آورد كه جبران آن مشكل يا غير ممكن شود و مسئوليت آن درپيشگاه خداوند بزرگ عظيم باشد. مسئله حفظ نظام جمهوري اسلامي در اين عصر و باوضعي كه در دنيا مشاهده مي شود و با اين نشانه گيريهايي كه از چپ و راست و دور ونزديك نسبت به اين مولود شريف مي شود، از اهم واجبات عقلي و شرعي است كه هيچ چيز به آن مزاحمت نمي كند؛ و از اموري است كه احتمال خلل در آن عقلا منجز است .حضرات وكلاي محترم كه بحمدالله به جمهوري اسلامي تعهد دارند، در نطقهاي قبل ازدستور و در مباحثات در حال دستور با كمال دقت مواظب جملات خود و كيفيت اداي آن باشند، كه خداي نخواسته به مسلماني بلكه انساني توهين نشود و شخصيتي ساقطنگردد و كسي مظلوم واقع نشود. البته انتقاد سالم و سازنده بدون اغراض شخصيه وخداي نخواسته انتقامجويي لازم است و مفيد و موجب رشد و تعالي است . و هر كس در
صفحه : 154
نزد وجدان خود تشخيص رفتار و گفتار و نوشتار خود را مي دهد و همه چيز در محضرمقدس حق تعالي واقع مي شود. حجم عظيم كارهاي قوه قضاييه و عظيمتر قوه مجريه رادر پيش خود مجسم فرماييد و خود را به جاي مسئولين در هر يك از محاكم قضايي وامور اجرايي قرار دهيد تا معلوم شود امر و نهي و اشكال و انتقاد آسان است ، لكن عمل وحل صد در صد با اينهمه گرفتاريهاي در حال انقلاب از عهده هيچ كس بر نمي آيد.اعضاي محترم مجلس انقلابهاي تاريخ را در نظر بگيرند، با انقلاب اسلامي ايران مقايسه نمايند، تا عظمت اعجازآساي اين انقلاب و حجم فعاليتهاي شايسته قواي سه گانه را بهترتوجه كنند. شوروي امروز هم پس از انقلاب به اصطلاح توده اي اش در كشاورزي نتوانسته است خودكفا باشد و اگر امريكا راه ارزاق را به روي آنان ببندد شايد به زانودربيايد. شما انفجارات ، ترورها، اعتصابات ، و سرقتها و شرارتها را در سطح دنيا حتي دركشورهايي كه از نظر صوري پيشرفت كرده اند مثل انگلستان و فرانسه و حتي امريكا را درنظر بگيريد و با انصاف حكم كنيد. افرادي كه با چند شكواييه از چند يا چندين نفر گمان مي كنند مردم ناراضي هستند، در اشتباهند. زيرا امروز دامنه اعتصابات و تظاهرات عظيم در سطح دنيا مانند اعتصاب چندين ماهه انگلستان ، اين مهد به اصطلاح تمدن و سياست و قدرت ، كارها را فلج نموده و تظاهرات و مخالفتهاي بسياري در فرانسه و سايركشورهاي به اصطلاح متمدن صورت مي گيرد. و يا مخالفتهاي احزاب با دولتهايي مثل هند و پاكستان به صورت گسترده اي به چشم مي خورد. ولي بحمدالله در ايران كه مبتلا به مخالفت كشورهاي كوچك و بزرگ است ، كارگران عزيز و متعهد ما همچنان به كار وتلاش و سازندگي ادامه مي دهند و هر گونه توطئه اي را قبل از وقوع در نطفه خفه مي سازند و اجازه نمي دهند كه دستهاي استكبار كارخانجات را به اعتصاب بكشانند.آقايان دست اندركاران در هر مقام و هر شغل هستيد با قدرت روحي و قوت ايمان و اتكابه خداوند متعال - جلت قدرته - و اعتماد به ادعيه حضرت بقيه الله - روحي له الفدا - براي حفظ نظام الهي جمهوري اسلامي به پيش رويد و از تبليغات و هياهوهاي رسانه هاي گروهي كه گاه كاهي را كوه مي كنند نهراسيد كه خداوند تبارك و تعالي با شماست و كفي
صفحه : 155
به وكيلا. (4)
و اما شوراي محترم نگهبان ، كه حافظ احكام مقدس اسلام و قانون اساسي هستند، موردتاييد اينجانب مي باشند. و وظيفه آنان بسيار مقدس و مهم است . و بايد با قاطعيت به وظايف خود عمل نمايند. البته توجه به اهميت حفظ نظام جمهوري دارند كه با آن هيچ حكم و امري مزاحمت نمي كند و براي حفظ آن از هيچ كوششي نبايد مضايقه كرد ومعلوم است آقايان با تعهدي كه دارند تحت تاثير هيچ جوي واقع نمي شوند. ان شاءالله مويد باشند.
ب - قوه محترم قضاييه از آنجا كه با اعراض و اموال مردم سر و كار دارد، حائز اهميت فراوان است و جمهوري اسلامي وارث به اصطلاح يك دادگستري و قضاوت عاري ازاحكام اسلام و متكي به قضاوت اجنبي ، با آن شرايط بسيار سنگين و مهمي كه براي قضات و قضاوت در شرع اسلام اعتبار شده است گرديد؛ كه تغيير و تحول در آن ، ولو به طور ابتدايي ، از مشكلات عظيم بود. و چون حوزه هاي علميه ، كه بايد قاضي جامع الشرايط تحويل دهند، از همه امور بويژه قضاوت به طور مايوسانه بر كنار بودند،همت علماي اعلام و فقهاي بزرگ مصروف به كتب عبادي فقه و بعضي كتب معاملات گرديد و از تحويل صدها قاضي ، قاضي جامع الشرايط، عاجز بودند. ناچار براي كوتاه كردن دست قضات بي اعتنا به احكام اسلام و احيانا ضد اسلام از اعراض و نفوس ملت ومعطل نماندن قضاوت كه موجب هرج و مرج و هجوم به اعراض و اموال مي گرديد،عده اي از فضلاي متدين كه مسائل قضا را ولو تقليدا مي دانستند مجاز در امر قضاوت شدند و از حوزه ها خواسته شد كه در تربيت قضات عنايت بيشتري كنند كه اين امر مهم حياتي به وجه شايسته ولو در درازمدت تحقق يابد. و با جديت شوراي محترم قضايي تاكنون پيشرفتهاي چشمگيري شده است لكن كافي نيست . و لهذا از حوزه هاي علميه تقاضا مي شود كه در اين امر اهتمام بسيار نمايند كه اين واجب مهم كفايي به حد كفايت
4- اشاره به آيه 132 سوره نسا: "و لله ما في السموات و ما في الارض و كفي بالله وكيلا" آنچه در آسمانها و زمين است از آن خداست و خدا به تنهايي نگهباني خلق را كافي است .
صفحه : 156
برسد. و از شوراي محترم قضايي تقاضا مي شود كه در انتخاب قضات ، چه آنان كه به حدصلاحيت رسيده اند و چه آنان كه به طور مجاز مشغول مي شوند، حد اعلاي دقت رابفرمايند. چنانچه لازم است اشراف بر كيفيت اعمال قضات محترم تا حد امكان داشته باشند و اگر خلافي اشتباها شده باشد جبران نمايند و اگر احيانا خداي نخواسته به طورعمد بوده ، با قاطعيت و شدت عمل با آنان رفتار نمايند و نگذارند اشخاص نفوذي غير متعهد اين دستگاه مقدس اسلامي را آلوده نمايند. و درباره زندانيان عنايت خاص داشته باشند كه نه از مستحق حدود و تعزيرات شرعيه از مجازات الهيه بدون مجوزشرعيه صرف نظر كنند و نه خداي نخواسته غير مستحقي مظلوم واقع شود. نه ساده انديشي كنند كه منحرفين و مفسدين رها شده و به فساد خود ادامه دهند و نه كساني كه چنين نيستند حتي يك روز دربند باشند. قاضي پس از شرايط معتبره شرعيه بايد دراجراي موازين قضايي سخت و صلب (5) باشد. نه تحت تاثير عواطف و جوسازيهاي بيمورد واقع شود و از اجراي احكام خدا سرپيچد و نه با جوسازيهاي منحرفان وانتقامجويان ، برخلاف موازين الهي از رحمت بر بندگان خدا دريغ كند كه هر دو طرف افراط و تفريط برخلاف عدل الهي است و آقايان شوراي قضايي و قضات محترم درسراسر كشور بايد احراز كرده باشند كه در هر صورت از تبليغات باطل و تهمتها و افتراهادر امان نيستند. بنابراين ، اعتنا به اين امور و خداي نخواسته خروج از اعتدال و عدالت الهي و صراط مستقيم انحراف است و اجتناب از آن ، وظيفه الهي است .
ج - قوه محترمه مجريه ، كه مسئوليت آن بسيار زياد و حجم عملش عظيم مي باشد ودر صورت صحت و شايستگي عمل و خلوص نيت و دلسوختگي براي كشور و ملت تحت رنج و ستم در طول تاريخ و خدمت به همه ملت بويژه طبقات محروم و ضعيف كه در حقيقت سنگيني بار انقلاب از زمان ستمشاهي تا زمان پيروزي و تا امروز به عهده آنان است و همه مرهون آنان هستيم ، كار ارزشمندي است كه بعد معنوي آن را جزخداوند
5- سخت ، شديد، درشت و قوي .
صفحه : 157
تبارك و تعالي كسي نمي تواند به سنجش درآورد و در صورت تصدي براي آرمانهاي شيطاني و اطاعت از نفس اماره بالسو و عمل براي سود خود ولو به زيان كشور اسلامي وملت مظلوم ، عواقب دنيا و آخرت آن را كسي جز ذات باري تعالي نمي تواند پيش بيني كند.
و هان ! اي متصديان و دولتمردان از رده به اصطلاح بالا تا پايين ، بهوش باشيد كه دردوراهي سعادت و شقاوت قرار داريد. طريق اعوجاجي ، شيطان است و طريق مستقيم "الله "تبارك و تعالي . توجه كنيد و بسيار توجه كه همه و همه در محضر مبارك حق هستيدو اعمال قلبيه و قالبيه و خاطرات روحيه و لغزشهاي عمليه همه در حضور اوست . اگر به واسطه سوء مديريت و ضعف فكرو عمل شما به اسلام و مسلمين ضرري و خللي واقع شود و خود مي دانيد و به تصدي ادامه مي دهيد، مرتكب گناه عظيمي و كبيره مهلكي شده ايد كه عذاب بزرگ دامنگيرتان خواهد شد. هر يك در هر مقام احساس ضعف درخود مي كند، چه ضعف مديريت و چه ضعف اراده از مقاومت در راه هواهاي نفساني ، بدون جوسازي ، دلاورانه و با سرافرازي نزد صالحان از مقام خود استعفا كند كه اين عمل صالح و عبادت است . و هر كس خود را مدير و مدبر و خدمتگزار براي خلق خدا مي داند كناره گيري او در اين زمان پشت به خلق و خداي خلق است ، مگر آنكه خدمتگزاري بهتر يا همطراز او جايگزين او معرفي شود. دولت بدون گزينش اشخاص متعهد و متخصص در رشته هاي مختلفه موفق نخواهد شد و دولتمردان در گزينش همكاران به كارداني و تعهد آنان و بهتر خدمت كردن آنها به كشور و در منافع ملت بودن آنان تكيه كنند تا در پيش حق تعالي و ملت رو سفيد باشند و در امور موفق باشند، نه بردوستي و آشنايي و حرف شنوي بي تفكر و تامل كه اين رويه موجب ناكامي در خدمت به كشور است . دوست خوب براي دست اندر كاران آن است كه در پيشرفت امور محوله به آنان موثر باشد و در خدمت ملت باشد، نه در خدمت آنان ، هر كه و هر چه خواهد بود.دولتمردان از دانشمندان و متخصصان متعهد استمداد كنند تا راز موفقيت را به دست آورند. دولتمردان با رويه و فكر واحد براي رسيدن به آنچه صلاح اسلام و كشور است
صفحه : 158
به پيش روند. و اين سياست صحيح اسلامي است . و خداي نخواسته در سياست بازيهاي گروهي وارد نشوند كه با ناكامي مواجه مي شوند. دولت چنانچه كرارا تذكر داده ام بي شركت ملت و توسعه بخشهاي خصوصي جوشيده از طبقات محروم مردم و همكاري با طبقات مختلف مردم با شكست مواجه خواهد شد. كشاندن امور به سوي مالكيت دولت و كنار گذاشتن ملت ، بيماري مهلكي است كه بايد از آن احتراز شود و در اين موضوع گزارشهاي مختلفي مي رسد و هيات دولت موظف است اين امر را به طورهمگاني گزارش دهد و كيفيت عمل را در اختيار عموم گذارد و اين امر را جدي تلقي كند. و تذكر اين نكته مهم است كه دخالت دادن كساني كه در امور تجارت واردند، ازبازاريان محروميت كشيده و درد اسلام و انقلاب چشيده تا متخصصان وارد و مسلمان ومتعهد از امور ضروري است . دولت و اين دوستان بايد دقيقا توجه كنند كه آزادي بخش خصوصي به صورتي باشد تا هرچه بهتر بشود به نفع مردم محروم و مستضعف كاركرد؛ نه چون گذشته تعدادي از خدا بي خبر در تمام امور تجاري و مالي مردم سلطه پيدا كنند.
باز هم موضوع مهم خدمت به محرومان و دورافتادگان را تذكر مي دهم . با آنكه مي دانم در اين سالهاي محدود با گرفتاريهاي بيشمار عظيمي كه كشور و دولت خدمتگزار با آنها مواجه بود، حجم خدمتهايي كه به روستاييان در تمام زمينه ها شده است چشمگير و اعجاب آور است و دولت حقا و انصافا در اين امر توفيق بسيار داشته است كه با مقايسه با كارهاي در طول رژيمهاي سابق مي توان يافت ، لكن باز كافي نيست و حق محرومان به آن نحو كه دلخواه است ادا نشده ؛ البته نه از باب قصور [و] تقصير، بلكه ازجهت حجم احتياجات و گسترش فوق العاده آن . و اشكال تراشان اگر معاند باشند حرفي نيست و اگر متعهد باشند و دلسوز بايد گفت دستي از دور بر آتش دارند. اميد است دولت با تمام توان خدمت خود را تعقيب و از خداوند تعالي توفيق خدمت طلب كند و تمام اين امور مرهون آن است كه دولت يكپارچه و بدون اختلاف دروني وبا تعهد اوقات خود راصرف در مسائل مهم كليدي كه مشكل گشاي امور باشد نمايد ؛ و در امور مهمه نيزمهمترين را بيشتر و سريعتر مورد توجه قرار دهد. و وزراي محترم هر يك با چشم
صفحه : 159
برادري ايماني به هم بنگرند و در مشكلات پشتيبان هم باشند. و ملت عزيز پشتيبان دولت و ساير ارگانها باشند، كه بدون پشتيباني همه جانبه توقع پيشرفت از دولت بيموقع است . وبااتكال به خداوند تعالي ، كه در مشكلات بزرگ عنايتهاي غيبي را فرموده ، بدانند كه تاملت و دولت به تعهد خود در نصرت به دين خدا و به بندگان او پابرجا باشند، نصرت خداادامه دارد: ان تنصروا الله ينصركم و يثبت اقدامكم . (6)
4- رسانه هاي گروهي ، بويژه صدا و سيما، اين مراكز آموزش و پرورش عمومي مي توانند خدمتهاي گرانمايه اي را به فرهنگ اسلام و ايران نمايند. بنگاههايي كه شب و روز، ملت در سراسر كشور با آنها تماس سمعي و بصري دارند، چه مطبوعات درمقالات و نوشتارهاي خود و چه صدا و سيما در برنامه ها و نمايشنامه ها و انعكاس هنرها وانتخاب فيلمها و هنرهاي آموزنده بايد همت گمارند و بيشتر كار كنند ؛ و از گردانندگان وهنرمندان متعهد بخواهند تا در راه تربيت صحيح و تهذيب جامعه وضعيت تمام قشرها رادر نظر گرفته ، و راه و روش زندگي شرافتمندانه و آزادمنشانه را با هنرها و نمايشنامه ها به ملت بياموزند، و از هنرهاي بدآموز و مبتذل جلوگيري كنند. ملت عزيز در طول پنجاه سال سياه اخير گرفتار مجلات و روزنامه هاي تخريب كننده و فاسد كننده نسل جوان و ازآنها بدتر سينماها و راديو - تلويزيون بود كه با برنامه هاي خود ملت را به حد وافر درآغوش غرب و غربزده ها غلتانيد و ضررهاي رسانه هاي گروهي از خرابيهاي توپ وتانكها و سلاحهاي مخرب بالاتر و بدتر است چه كه ضررهاي سلاحها گذراست ، وضررهاي فرهنگي باقي و به نسلهاي بعد انتقال پيدا مي كند. چنانچه ديديد و مي بينيد. واگر نبود لطف خاص خداوند منان و تحول برق آساي ملت در سراسر كشور، نمي دانيم سرانجام اسلام و كشور به كجا كشيده مي شد. امروز نيز كه از تفاله آن رژيم فاسد عددي باقي مانده است اگر به طور قاطع با آنان برخورد نشود، خطر ولو در درازمدت كشور راتهديد مي كند و سهل انگاري در اين امور ساده انديشي است . و بر متعهدان است كه
6- بخشي از آيه 7 سوره محمد "ص ": "اگر خدا را ياري كنيد، او شما را ياري و گامهايتان را استوار مي كند. "
صفحه : 160
كوشش كنند و از انحرافات ، گرچه جزئي باشد جلوگيري نمايند و بايد عرض كنم كه اخبار راديو - تلويزيون ناقص است و محتاج به عنايت بيشتر.
5- با تشكر فراوان از ملت بسيار عزيز كه در سالهاي طولاني قبل از انقلاب و در حال پرهيجان انقلاب و پس از پيروزي تا امروز با همه فداكاريها و جانبازيها و سختيها وفشارها در صحنه حاضر و از اسلام بزرگ و ميهن عزيز دفاع نموده و در جبهه ها و پشت جبهه ها چون سدي آهنين ايستاده اند تقاضا دارم كه بسيار بيدار و هوشيار و مراقب باشندكه در اين صفوف فشرده الهي شياطين رخنه نكنند و تخم نفاق و اختلاف نيفشانند كه اين دست پروردگان غرب و شرق و اين وارثان رژيم ستمشاهي و اين محروم شدگان ازدسترنج ملت و ذخاير كشور در كمينند و در صدد اختلاف افكني و با قلم و زبان خود ازهيچ افترا و تهمت در راه شكست جمهوري اسلامي و رسيدن به مطامع كثيف خويش فروگذار نمي كنند و با شايعه افكنيها و دغلبازيها و دروغ پردازيها مي خواهند در وحدت شما كه وحدت الهي است خلل ايجاد كنند و از ساده دلي بعضيها استفاده كنند. هان ! اي ملت عزيز، كه پرچم پر افتخار اسلام را به اهتزاز درآورده و سكوت مظلومان را در مقابل ستمگران و قلدران شكسته و متحول به فرياد و پرخاش كرديد و نداي "الله اكبر" اسلام رابا امواج فرستندگان غيبي به اقصي بلاد جهان رسانديد، بهوش باشيد و به عهد خود به پيشگاه مقدس خداوند پابرجا باشيد كه شكست اسلام خداي نكرده در ايران دفن معنويات و احكام مقدس اسلام است . بهوش باشيد كه موريانه هاي موذي ، اين ايادي استكبار جهاني درصدد رخنه كردن در صفوف شما هستند. دستهاي وحدت را به هم دهيد و بازو به بازوي هم يكدل و يك جهت اين هديه الهي را، كه پس از قرون متمادي به شما عطا فرموده قدرداني و حفظ كنيد و از نقصها و كمبودها كه لازمه هر انقلابي است و در انقلاب شما به بركت اسلامي و مردمي بودن از همه كمتر است ، به خود سستي راه ندهيد، كه با خواست خداوند منان با پيروزي شما همه چيز اصلاح مي شود.
بار الها ، از الطاف بيكران تو شكرگزاريم ؛ گرچه شكر ما و همه موجودات در مقابل نعمتهاي بي انتهاي تو ناچيز است . خداوندا، اگر عنايات تو نبود ما قدمي به سوي پيروزي
صفحه : 161
نمي توانستيم برداريم . هرچه هست از توست و همه قدرتها شيران علم هستند. (7) ما كوردلان را از خودخواهي و خود بيني حفظ و اسلام عزيز را تو خود قوت و عظمت ده ومسلمين بويژه علما و دانشمندان و دولتمردان را به وظايف خود آگاهي مرحمت فرما واتحاد بين مسلمين را به دست تواناي خود ايجاد فرما و به ملت متعهد شجاع ايران هرچه بيشتر قدرت و استقامت عنايت فرما و به نيروهاي مسلح اسلام در جبهه ها و پشت جبهه هاپيروزي كامل عنايت فرما و به شهداي اسلام بويژه شهداي جنگ تحميلي رحمت وتقرب به درگاه خود مرحمت و به آسيب ديدگان عزيز صحت و عافيت و اجر شهداعنايت كن و به اسرا و مفقودين صبر و رهايي نصيب فرما و به بازماندگان شهدا و نزديكان آسيب ديدگان و مفقودين بردباري و اجر مرحمت فرما.
صلوات و سلام بر پيامبران عظام - سيما افضلهم و خاتمهم - و سلام و تحيت بر امامان معصوم ، بويژه مولانا، بقيه الله - ارواحنا فداه . والسلام علي عبادالله الصالحين .
روح الله الموسوي الخميني
7- اشارت است به شعر معروف مولانا: " ما همه شيريم ، شيران علم / حمله مان از باد باشد دم به دم ".