عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 127 -  اجازه نامه به آقاي مهدي امام جماراني "تصدي امور مربوط به ولي فقيه در اوقاف "
موضوع : اجازه در تصدي امور مربوط به ولي فقيه در سازمان اوقاف
مخاطب : امام جماراني ، سيد مهدي
اجازه نامه
زمان : 25 دي 1363 / 23 ربيع الثاني 1405
مكان : تهران ، جماران
صفحه : 127
بسمه تعالي
جناب حجت الاسلام آقاي حاج مهدي امام جماراني - دامت افاضاته - را، با حفظنمايندگي از طرف اينجانب ، اجازه تصدي اموري كه مربوط به ولي فقيه هست را در آن سازمان دادم .
روح الله الموسوي الخميني