• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 1 -  پاسخ استفتا رئيس كل بانك مركزي "فروش پول رايج كشور توسط مسافران در خارج "
پاسخ استفتا
زمان : 14 مرداد 1363 / 7 ذي القعده 1404
مكان : تهران ، جماران
موضوع : فروش پول رايج كشور توسط مسافران در خارج كشور
صفحه : 1
سئوال كننده : نور بخش ، محسن "رئيس كل بانك مركزي "
[حضرت امام خميني رهبر كبير انقلاب و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران
از قرار اطلاع عده اي از مسافرين ايراني در خارج از كشور مبادرت به فروش پول رايج كشورمي كنند. با توجه به اينكه به همراه داشتن اسكناس بيش از مبلغ مقرر، غير قانوني اعلام شده است ، و اين امر خلاف حيثيت و آبروي جمهوري اسلامي است ، مستدعي است نظر مبارك را در اين مورد اعلام فرماييد. 14/5/63 - محسن نور بخش ]
بسمه تعالي
تخلف از مقررات دولت خصوصا در فرض مذكور جايز نيست .
روح الله الموسوي الخميني