تعداد مطالب : 2
تعداد نظرات : 47
زمان آخرین مطلب : 2510روز قبل

باسمه تعالی  

نماز،یك نیاز حقیقی و ضروری انسان است و به میزان ضرورتی كه برای فرد و اجتماع دارد،دارای فایده هاوآثار نیكوی فردی و جمعی است،و به همان نسبت كه وجود آن منشأ بركت وخیرا است ،فقدان آن نیز زیانبار است.

در آیات قرآنی و روایات اسلامی ،هم بسیاری از فواید وآثار نیكوی آن مذكور است و هم زیان های فردی و جمعی ناشی از ترك آن آمده است.

با توجه به آیات و روایات مربوط به نماز ، به دست می آید كه نمازها از حیث اثر گذاری بر پنج گونه اند.البته این تقسیمبر اساس كیفّیت نماز ها و اقسام نماز گذاران است.          

1»»نماز ناب:نماز ناب ، نمازی است كه با بالاترین درجه از عشق ومعرفت و بیشترین خشوع و خضوع خوانده شود.نمازی كه در آن خاطر نمازگذار آنی غافل از خدا و معطوف به دنیا نشود.و نماز كننده به گونه ای در آن غرق شود كه اگرتیر از پایش در آورند متوجّه نشود.نماز ناب مخصوص انبیا واوصیاست و مقام والایشان مرهون همین نماز آنان است.آری نماز ناب چنین اثری دارد .عارفی ؛چون محمّد ،و علی ،و علیْ بن حسین باید كه چنین نماز بگزارد.

2»»نماز پر آثار:نمازی است كه آگاهانه و عاشقانه بگزارند.نمازی ناب و پر از حضور،توسط انسان های خالص و ناب.اینگونه نمازها در انسان سازی و جامعه سازی نظیر ندارند و مخصوص عارفان و بندگان صالح خدا هستند.افسوس كه عارفان در جامعه بسیار اندكند.

پروردگارا!عرفان نماز را به ما عطا فرما و ما را به گزاردن نماز عارفانه موفّق ساز.

3»»نماز مؤثر:چنانچه آثار نماز، یعنی ((جهل))،((ضعف))،((سهو))و((ریا))را به ((آگاهی))،((ایمان))،((توجه))و((اخلاص)) بدل سازیم،نمازمان،‌نماز مؤثرتری خواهد بود.آنانكه نماز مؤثر و سازنده به جای می آورند،بسیاركمتر از كسانی هستند كه نماز كم اثر می خوانند.این نماز،نماز مؤمنانی است كه اهل علم و معرفت اند .

4»»نمازكم اثر:نمازی است كه غالباً از اول وقت خود به تأخیر می افتد و چنانچه در آغاز وقت خوانده شود،باز هم با توجّه كامل و حضور دل خوانده نمی شود.این نماز؛همات نماز ساهی و غافل است؛ همان نمازی كه در خور«ویل»می باشد.

 فَوَیْلٌ لِلْمُصَلِّین الّذینَ هُم عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ(آیات 4تا 7سوره ماعون)

وای بر نمازگزاران؛همان نمازگزارانی كه از نماز خود فراموش می كنند(وفراموشكارِ در نماز خود هستند.)

برخی آفات نماز ،((ضعف))و((فراموشی)) است.

بكوشیم كه((ضعف))را به ((قوت)) و ((سهو))را به((توجه))بدل سازیم.ساهی نماز نباشیم و مستحق ویل نگردیم.نماز پر اثر بگذاریم و از آن بهره برداریم.

5»»نمازبی اثر:نمازی است كه نماز گزارنده،آن را نه از روی اعتقاد وبه عنوان یك تكلیف بلكه برای چشم و گوش دیگران و به عنوان یك فریب می خواند و چون نمازش خالی از انگیزه های خدایی و به دور از آگاهی و احساس تعهد و مسئولیّت است ،گاهی نماز می خواند و گاهی نمی خواند.وقتی كه در حضور مردم است می خواند و هنگامی كه در خلوت است، نمی خواند.حال آن كه،نماز ،حضور در محضرمردم نیست بلكه حضور در محضر پروردگار مردم است و او همیشه وهرجا حاضر و ناظر است.

چنین نمازی، نه تنها بی ثمر و فاقد آثار نیك می باشد بلكه زیانبار است.از آنجا كه ؛همانند خوراك فاسد است،زیان فردی دارد وچون برای فریب است ،زیان جمعی دارد.از این رو نه تنها نزد خدا فاقد ارزش است بلكه از گناهان است.آیا نباید نماز گناه آلود و بی ارزش و بی اثر را غیر معتبر بشمارند و مهر باطل شد بر آن بزنند؟آیا این گونه نماز گزاران در خور ((ویل))نمی باشند؟

بزرگترین آفات نماز ،((جهل))و((ریا))است و بهترین عوامل بهبود نماز و هر كار دیگر،((آگاهی))و((اخلاص))است.ریا كردن برای دنیاست و همچنان كه وضو برای نماز،واجب،است،ترك ریا و دست شست شستن از دنیا نیز كه یك وضوی باطنی است،برای نماز و روی آوردن به خدا ضرورت دارد.این وضویی است كه تا قیامت می توان با آن نماز گزارد.نماز را با ریا اثر نیندازیم.ترك ریا كنیم  و نمازی اثر بخش بگزاریم.                

دوشنبه 5/10/1390 - 21:4

به نامه خدا

«السَّلامُ علی الْمهدی الّذی وعَدَاللهُ عزَّ و جَلَّ بِهِ الْاُمَم.»

سلام برمهدی(عج)كسی كه خدای عزّ و جلّ وعده اش را به امت ها داده است.

جمعه كه می آید قلب هر منتظر عاشقی تندتر می زند و در چشم هایش میشود عطش انتظار را دید.جمعه روزی است كه به عشق آن وجود نازنین،آفتابش با دعای ندبه طلوع می كند و با دعای سمات به غروب می نشیند.جمعه روزی است كه پیروزی مؤمنان بر ئشمنان در آن روز رخ میدهد.جمعه روزی است كه عزیز زهرا (س)درآن می آید تا ما غم هجر و فراق را با او در میان بگذاریم.

-كاش دلم نمی شكست و تو را در صحن چشمانم می دیدم !

-كاش می آمدی و دوباره سرود شكفتن را برایم زمزمه می كردی !

-كاش سفر نمی رفتی و مرا غریب كوچه های انتظار نمی كردی !

-كاش مرا آشنای شب های بی قرار نمی كردی !

-كاش ابر آسمان رؤیاهایم می شدی و بر كویر تفتیده ی وجودم می باریدی !

-كاش خدا به دیدارم میآمد و قصه ی آمدنت را برایم می گفت !

-كاش نهال انتظار را با آمدنت شكوفه باران می كردی !

ای گل خوشبوی هستی، مهدی جان ،دل كوچكم دیگر تاب و توان این انتظار بزرگ را ندارد فقط میترسد روزی پایان عمرش فرا رسد و اجل مهلت دیدن مولایش را ندهد.

آقا جان بیا و با آمدنت به ظلم و ستمی كه مردم به یكدیگر روا می دارند،پایان ببخش و دنیا را پر از مهر و محبت كن و بگذار ما نیز برای همیشه در كنارت بمانیم.

آن روز همه ی پرچم های بر افراشته شده در زمین خیانت پایین می آید و تنها یك پرچم بر افراشته خواهد ماند و آن پرچم تو است.آری تنها با نگی كه در همه ی نقاط این گیتی پهناور طنین انداز می شود ، بانگ روح انگیز لا اله الا الله و محمّد رسول الله توست .

اگر دلباختگان یوسف با دیدن روی دل آرای او انگشت بریدند شیفتگان تو بدون دیدن جمال زیبایت در آتش فراغت پروانه وار سوختد.

مهدی جان بیا كه دلم در سرمای این زمستان طولانی یخ بسته است.به راهت خیره می مانم و می دانم كه می آیی .

امید آخر دل داغدیده ها ، بیا               

تو ای شب ما را سپید ، بیا             

جان شیعه به لب رسیده ، بیا               

        

دل غرق نیاز غایتی می خواهیم                                        از نور محمّدی عنایتی می خواهیم            

ادعونی استجب لكم را گفتی                                           خواندیم تو را اجابتی می خواهیم             

« محمد باقر گودرزی» 

دوشنبه 5/10/1390 - 20:53