تعداد مطالب : 3
تعداد نظرات : 8
زمان آخرین مطلب : 3033روز قبل

اینا رو امروز گیر آوردم :

شماره شبکه تهران: ۹۷۱۶۷۰۹-۹۷۱۸۰۰۲
شماره شبکه مشهد: ۹۷۱۶۰۰۱
شماره شبکه اصفهان: ۸۲۳۳
شماره شبکه بابل:۹۷۱۲۲۲۱
شماره شبکه همدان: ۹۷۱۸۴۷۳
اين اينترنت سراسريه و رایگان

user name : TWT506843585
password :4368482

امید وارم به کارتون بیاد

                                        " یا علی"

پنج شنبه 20/2/1386 - 8:52

سلام من تازه وارد تبيان شدم

ودنبال دوست مي گردم  تا از اطلاعات هم در زمينه كامپيوتر و برنامه نويسي و اينترنت استفاده كنيم

از شما مي خوام  helpبرسونيد

 

جمعه 14/2/1386 - 10:8

سلام دوستان

من تازه وارد تبيان شده ام ودنبال دوست مي گردم تا در زمينه برنامه نويسي و رياضيات وترفند هاي كامپيوتر ودل تنگي و... ها صحبت كنيم

پنج شنبه 13/2/1386 - 14:28