تعداد مطالب : 4
تعداد نظرات : 3
زمان آخرین مطلب : 3125روز قبل

يه روز به يه لاك پشته ميگن درو غ بگو : ميگه دويدم و دويدم

يکشنبه 5/1/1386 - 11:8

قيمت ميوه در ميادين تره بار به شدت افزايش يافت...

 قدر خودتو بدون گلابي...

يکشنبه 5/1/1386 - 11:4

تو درختي هستي پر از احساس و محبت و سايه اش از عشق كه من الاغم را به ان ميبندم...

يکشنبه 5/1/1386 - 11:2

فرق باطري با دختر چيست؟ باطري اقلا يک قطب مثبت داره ولي دختر هيچ چيز مثبتي نداره...

يکشنبه 5/1/1386 - 10:58