تعداد مطالب : 7
تعداد نظرات : 1
زمان آخرین مطلب : 2760روز قبل
پسورد ويندوز ها :
win98: PCGXQ-PK2XW-894C9-J3K69-DPVXD
WIN98 SE: K4HVD-Q9TJ9-6CRX9-C9G68-RQ2D3
WIN LONGHORN: CKY24-Q8QRH-X3KMR-C6BCY-T847Y
WINXP: FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8
WIN2000: RM233-2PRQQ-FR4RH-JP89H-46QYB
WINME: JFWP3-NG104-D6821-K57JYJGRMG
OFFICE XP: FM9FY-TMF7Q-KCKCT-V9T29-TBBBG
يکشنبه 5/1/1386 - 11:22
وارد محيط setup شويد
بعد بدنبال گزينه Power Management Setup بگرديد
حالا گزينه PWron/Resume by alarm را پيدا كنيد
گزينه فوق را زا حالت غير فعال به فعال تغيير دهيد
حالا گزينه date alarm در زير فعال شده و مي توانيد تاريخ خود را ثبت كنيد
زمان را مي توانيد با گزينه Time alarm ثبت نماييد
با فشردن كليد F10 و ذخيره اطلاعات و تغييرات كامپيوتر خود را خاموش كنيد و فقط سيم برق كامپيوتر
به پريز باشد حال در تاريخ و تايم مورد نظر شما كامپيوتر بصورت اتوماتيك روشن مي شود
يکشنبه 5/1/1386 - 11:21
در Windowsهاي32بيتي قابليت Autoplay وچود دارد كه سيستم عامل ميتواند بوسيله آن ديسك موجود در درايو را تشخيص دهد در محيط Windows وقتي كه ديسك را در درايو قرار ميدهيم , سيستم عامل به دنبال فايل AUTORUN.INF ميگردد AUTORUN.INF يك فايل متني است كه ميتوان آن را با NotePad درست كرد
توانايي هاي فايل AUTORUN.INF
مسير و نام برنامه اجرايي را مشخص ميكند تا به صورت خودكار بعد از قرار دادن ديسك در درايو اجرا شود. آيكون مورد نظر را جايگزين آيكون پيش فرضدرايو قرار ميدهد متن مورد نظر را جايگزين متن پيش فرض مي كند
براي شروع بايد چگونگي ايجاد يك فايلAUTORUN.INF را توضيح دهيم
براي ايجاد فايل ميتوانيد از برنامه Note Padكمك بگيريد. بعد از ايجاد فايل بايد پسوند فايل را از TXT به INF تغيير دهيد البته بايددقت كنيد كه حتما بايد در خط اول فرمان[Autorun] را بنويسيد هر دستور را هم بايد در خط جدا بنويسيد اگر ميخواهيد بدانيد كه ديسكي كه در حا ل حاضر در درايو شما قرار دارد , داراي فايلAUTORUN.INF است , بايد بر روي آيكون آن درايوكليك راست كنيد.اگر در اين منو گزينه Autorun وجود داشته باشد يعني ديسك شما فايلAUTORUN.INF را دارد اگر بر روي Open در اين منو كليك كنيد ميتوانيد محتويات داخل ديسك را بدون اجرا كردن Autorun مشاهده كنيد.ولي اگر روي Autoplay كليك كنيد , سيستم عامل با استفاده ازبرنامه Autorun.EXE فايل Autorun.INF داخل ديسك را مي خواند ودستورات داخل آن فايل را اجرا مي كند
توضيحات
- فايل Autorun.INF براي اجراي خودكار يك برنامه مشخص در يك درايو استفاده ميشود چگونه ميتوان ازاجراي خودكار Autorun.INFجلوگيري كرد؟ براي اين كار بايد پس از گذاشتن ديسك دردرايو , كليد Shift را پايين نگه داريد
دستورا ت مربوط به فايل Autorun.INF براي ا يجاد يك فايل Autorun.INF به دلخواه:
Icon
اين دستور براي تعيين آيكون درايو مورد نظر به جاي آيكون پيش فرض استفاده ميشود
Icon=iconfilename[,index]
توضيحات
Iconfilename: اسم يك فايل است با يكي از پسوندهاي BMP, DLL, ICO يا EXE كه شامل آيكون مورد نظراست اگر فايل بيش از يك آيكون داشته باشد,ميتوانيد از پارامتر index (از 0 تا N) آيكون مورد نظر را مشخص كنيد
مثال
در مثال زير آيكون 7 از فايل Icons.exe نشانداده ميشود.Icon=Icons.exe,6
Label
با اين دستور ميتوان متن مورد نظر را جايگزين Label پيش فرض درايو نمود
Label=LabelText
مثال
در اينجا , با اين دستور ميتوان متن "BestPrograms" را جايگزين Label پيش فرض درايو نمود
Label=Best Programs
Openبا اين دستور ميتوان مسير يك فايل را تعيين كرد تا به هنگام گذاشتن ديسك در درايو به طور خودكار اجرا شود
Open=[exepath\]exefile[param1[param2]…]
توضيحات
نام همان فايل اجرايي است كه ميخواهيد هنگام قرار گرفتن ديسك در درايو به صورت خودكار اجرا شود اگر فايل اجرايي در شاخه اصلي درايو باشد ,ميتوان فقط نام فايل نوشت, در غير اين صورت بايد مسير كامل فايل نوشته شود
يکشنبه 5/1/1386 - 11:18
روش كپي كردن سي دي هاي ويديويي غير قابل كپي بر روي هارد كامپيوتربي شك تا حالا شما هم مانند هركاربر ديگري با مشكل كپي كردن بعضي از فيلم ها كه درداخل يك سي دي ويديويي مي باشد بر روي هارد كامپيوترتان برخورد كرده ايد سي دي را درسي دي رم كامپيوترتان قرار مي دهيد وعمليات كپي بر روي هارد كامپيوترتان راآغاز مي كنيد، زمان باقي مانده ده دقيقه…بعد از ده قيقه فقط چند ثانيه بيشتر به تمام شدن كپي باقي نمانده است كه همان پيغام آشنا ولي در اين مواقع چاره چيست؟! يك راه حل ساده
براي شروع :1- تمام برنامه ها و پنجره ها را بسته و فقط محيط Desktop را پيش رو داشته باشيد 2- سي دي معيوب را در سي دي رم كامپيوتر قرار داده و از فيلم مورد نظر خود Copy گرفته و به يك درايو كه اطلاعات آن از تمام درايوها كمتر باشد رفته و در آن جا Paste كنيد صبر كنيد تا تا آنجا كه براي ويندوز مقدوراست از سي دي كپي بگيرد تا آنجا كه پيغام خطا در كپي سي دي ظاهر شود اين پيغام فقط به شما امكان انتخاب يك كليد Ok را مي دهد 3- توجه كنيد كه اكيداً Ok را كليك نكنيد، درعوض يك كار غير منطقي را انجام دهيد بي مقدمه و به طور مستقيم كليد Restart ( راه اندازي) را كه بر روي كيس واقع است را زده تا كامپيوتر به طور غير اصولي راه اندازي شود !!!4- بعد از راه اندازي، حتماً صبر كنيد تا ويندوز هارد كامپيوتر را Scan Disk كند تا خطا هاي احتمالي را بر طرف سازد 5- حالا به همان درايو كه فايل را در آنجا كپي كرده بوديد برويد و فايل فيلم تان را در آنجا مشاهده كنيد،البته تا آنجايي كه كپي شده است
چند نكته مهم :
از اين روش فقط براي مواردي استفاده كني كه كپي فيلم مورد نظر بر روي هارد كامپيوتر تان براي تان خيلي مهم است، چون اسفاده مرتب از اين روش كم كم به هارد آسيب مي رساند بعد از اين راه اندازي غير اصولي حتماً
به ويندوز اجازه Scan Disk را بدهيد تمام برنامه ها و پنجره هاي غير ضروري رابسته تا هيچ برنامه اي در مسير نباشد و صدمه ببيند سعي كنيد براي Paste كردن از درايوي كه حاوي كمترين اطلاعات است، استفاده كنيد توجه كنيد كه بعد از آمدن پيغام خطا دركپي، حتي يك لحظه كوچك را هم از دست نداده و فوراً كليد Restart را بزنيد. سعي كنيد كه اين فاصله كمتر از يك ثانيه باشد اجراي اين روش بدونه استفاده از نرم افزار خاصي مي باشد، حال اينكه براي اين
مشكل هم نرم افزار هايي ساخته شده كه از اصول و قواعد مخصوص به خود براي كپي كردن اين گونه سي دي ها بر روي هارد كامپيوتر استفاده مي كنند كه البته در صورت موجود بودن من پيشنهاد مي كنم از آنها براي كپي كردن استفاده كنيد و نكته مهم ديگر اين كه، اين فقط يك پيشنهاد و ريسك عملي مي باشد و من هيچ گونه مسؤليتي در قبال خرابي هاي احتمالي هارد كامپيوتر تان را عهده دار نمي باشم
يکشنبه 5/1/1386 - 11:17
سلام براي پيدا کردن آي پي در ايميل ياهو وارد محيط ايميل خود شويدMail Option را انتخاب کنيدسپس گزينه General Preferences رو انتخاب کنيددر اين قسمت تغيرات زيادي داده ميشود از جمله اسمه خودتون و...در قسمت headers گزينه Show all را انتخاب کنيد و IP ايميل ها رو نگاه کنيد

يکشنبه 5/1/1386 - 11:14

1. داخل Control Panel شويد
2 . بعد روي phone and modem option كليك كنيد
3. توي اين صفحه ايكه باز ميشه از بالا بين سه تا صفحه صفحه ي modems رو اننخاب كنين
4. بعد در پايين بين 3 گزينه properties را بازكنيد
5. بعد بين 7 گزينه بالا advanced رو انتخاب كنيد
6 .در قسمت EXTRA SETTINGS
7 . در آنجا تايپ مي كنيم S10=50
8 . بعد OK كنيد

يکشنبه 5/1/1386 - 11:13
1. داخل Control Panel شويد
2 . بعد روي phone and modem option كليك كنيد
3. توي اين صفحه ايكه باز ميشه از بالا بين سه تا صفحه صفحه ي modems رو اننخاب كنين
4. بعد در پايين بين 3 گزينه properties را بازكنيد
5. بعد بين 7 گزينه بالا advanced رو انتخاب كنيد
6 .در قسمت EXTRA SETTINGS
7 . در آنجا تايپ مي كنيم S11=05
8 . بعد OK كنيد
يکشنبه 5/1/1386 - 11:11