عضویت در خبرنامه
دستورالعمل آزمون ماتريس‌هاي پيشرونده ريون
سن اجرا 9 تا 18 سال

در هر يك از سؤال هاي اين آزمون شكل ي خواهيد ديد كه قسمتي از آن ناقص است و در پايين آن نيز شكل قطعه‌هاي مختلف ارائه شده كه فقط يكي از آنها از هر لحاظ مناسب است. وقتي در هر سؤال قطعه مناسب را پيدا كرديد، روي آن كليك كنيد. سؤالات اين آزمون به تدريج دشوارتر مي‌شوند.
توجه:قبل از شروع آزمون سن خود را وارد نماييد ( از 9 الي 18).

 

1 2 3
4 5 6