سیدمصطفی بهشتی
سیدمصطفی بهشتی
درباره ی نویسنـــده

استاد سطح عالی فقه و اصول حوزه کارشناسی ارشد علوم حدیث/ سطح 4 حوزه نگارش کتاب «بررسی فقهی مساله آوردن کودکان به مسجد»، امور مساجد/ نگارش کتاب «بررسی حدیثی حضور کودکان در مسجد»، امور مساجد مدرس دانشگاه در زمینه علوم حدیث، تفسیر و علوم قرآنی کارشناس سرویس دین تبیان

تعــــداد مقالات 81
تعداد نظرات مقالات836
آخرین مقالات نویسنـــــده