فرشاد قاسمی
فرشاد قاسمی
درباره ی نویسنـــده

دانشجوی رشته مکانیک دانشگاه صنعتی شریف/ دارنده مدال برنز اﻟﻤﭙﯿﺎد ﻧﺠﻮم و اﺧﺘﺮ شناسی سال 93 /

تعــــداد مقالات 0
تعداد نظرات مقالات0
آخرین مقالات نویسنـــــده