حسین جمالی فرد
حسین جمالی فرد
درباره ی نویسنـــده

کارشناس معماری از سال 1388 در حوزه ادبیات و کتاب مشغول به کار است و همکاری با هفته نامه پنجره، همشهری جوان، ماهنامه دوست نوجوان، مه یار، نسیم، والفجر و سیاست روز را درکارنامه کاری خود دارد. به مدت چهار در بخش ادبیات و کتاب گروه فرهنگ با تبیان همکاری داشته است.

تعــــداد مقالات 200
تعداد نظرات مقالات28
آخرین مقالات نویسنـــــده