حسن محسنی
حسن محسنی
درباره ی نویسنـــده

طلبه درس خارج فقه/ فعالیت تبلیغی در مناطق محروم / سابقه تبلیغ دانش آموزی و دانشجویی و کارمندی/ تهیه مقالات فرهنگی - مذهبی تبیان

تعــــداد مقالات 16
تعداد نظرات مقالات3
آخرین مقالات نویسنـــــده