سمیه جولایی
سمیه جولایی
درباره ی نویسنـــده

دکترای علوم اطلاعات و دانش شناسی / مدیر بخش زبان های تبیان / مترجم بخش سیاست بین الملل تبیان/ نویسنده مطالب فرقه های نوظهور تبیان

تعــــداد مقالات 256
تعداد نظرات مقالات102
آخرین مقالات نویسنـــــده