عطیه حاجی رسولی
عطیه حاجی رسولی
درباره ی نویسنـــده

کارشناس ارشد علوم تغذیه و رژیم درمانی مشاور تغذیه بیمارستان تهران کلینیک کارشناس سرویس تغذیه و سلامت تبیان

تعــــداد مقالات 9
تعداد نظرات مقالات7
آخرین مقالات نویسنـــــده