محمد دهقانی زاده
محمد دهقانی زاده
درباره ی نویسنـــده

کارشناس ارشد مطالعات تاریخ تشیع / طلبه سطح 2 حوزه / نویسنده مقالات مذهبی تبیان

تعــــداد مقالات 51
تعداد نظرات مقالات72
آخرین مقالات نویسنـــــده