ندا داودی
ندا داودی
درباره ی نویسنـــده

لیسانس روان شناسی دبیر سرویس خانواده و مهارت های زندگی تبیان/ دبیر تحریریه سایت تبیان/ مدیر مرکز مشاوره تبیان نویسندگی برای روزنامه جام جم، ضمیمه چهار دیواری، روزنامه همشهری، همشهری دو، همشهری جوان، رادیو ایران، رادیو خانواده، رادیو جوان، رادیو تهران، سایت آستان مهر، سایت آستان قدس و سایت مهرخانه مسئول صفحه خانواده در نشریه مهر و ماه /دبیر پرونده موضوعی در سایت متن زندگی

تعــــداد مقالات 286
تعداد نظرات مقالات3000
آخرین مقالات نویسنـــــده