مریم عطاریان
مریم عطاریان
درباره ی نویسنـــده

فوق لیسانس روان شناسی تربیتی / کارشناس بخش خانواده تبیان /همکاری با موسسه توانبخشی رعد به عنوان مشاور /همکاری با دانشگاه پلیس زن ناجا به عنوان مشاور و تولید محتوا / همکاری با بخش مشاوره سایت تبیان /همکاری با بخش تولید محتوا سایت تبیان/در همکاری با شهرداری مشهد( تولید محتوا) / همکاری با روزنامه جام جم /همکاری با سایت مهرخانه

تعــــداد مقالات 427
تعداد نظرات مقالات1176
آخرین مقالات نویسنـــــده